ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.014.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 14

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
17 stycznia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 014/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 014/03

Kursy walutowe euro

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2012/C 014/04

Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

3

2012/C 014/05

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu ramowego Euratom w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

4


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL