ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.014.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 14

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
17 januari 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 014/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6400 — ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2012/C 014/03

Wisselkoersen van de euro

2


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2012/C 014/04

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het uitvoeringsplan van de gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof

3

2012/C 014/05

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen uit hoofde van het Euratom-kaderprogramma voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013)

4


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL