ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.014.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 14

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
17ta' Jannar 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 014/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 014/03

Rata tal-kambju tal-euro

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 014/04

Sejħa għal proposti skont il-Pjan tal-Implimentazzjoni tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

3

2012/C 014/05

Sejħa għal proposti fl-ambitu tal-Programm Kwadru tal-Euratom għar-Riċerka Nukleari u l-Attivitajiet ta' Taħriġ (2012-2013)

4


 

Rettifika

2012/C 014/06

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (ĠU C 350, 1.12.2011)

5


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT