ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.014.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 17. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 014/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 014/03

Euro maiņas kurss

2


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2012/C 014/04

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar īstenošanas plānu kopuzņēmumam “Kurināmā elementi un ūdeņradis”

3

2012/C 014/05

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecībā uz Euratom pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)

4


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV