ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.014.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. sausio 17d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2012/C 014/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2012/C 014/03

Euro kursas

2


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos Komisija

2012/C 014/04

Kvietimas teikti paraiškas pagal Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės įgyvendinimo planą

3

2012/C 014/05

Kvietimas teikti paraiškas pagal Euratomo bendrąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programą (2012–2013 m.)

4


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT