ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.014.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 14

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
17. jaanuar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 014/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 014/03

Euro vahetuskurss

2


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 014/04

Konkursikutse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte rakenduskava raames

3

2012/C 014/05

Tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi kohane projektikonkurss (2012–2013)

4


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET