ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.014.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 14

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
17. januar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 014/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6402 — REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6400 — ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 014/03

Euroens vekselkurs

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 014/04

Indkaldelse af forslag efter gennemførelsesplanen for fællesforetagendet for brændselsceller og brint

3

2012/C 014/05

Indkaldelse af forslag under Euratoms rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013)

4


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA