ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.014.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 14

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
17. ledna 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 014/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2012/C 014/03

Směnné kurzy vůči euru

2


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2012/C 014/04

Výzva k předkládání návrhů v rámci provádění plánu společného podniku pro palivové články a vodík

3

2012/C 014/05

Výzva k předkládání návrhů v rámci rámcového programu Euratomu v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2012–2013)

4


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS