5.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 228/103


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

[COM(2019) 55 final, 2019/0027 COD]

(2019/C 228/15)

Sesizare

Parlamentul European: 11.2.2019

Consiliul Uniunii Europene, 19.2.2019

Temeiul juridic

Articolele 177 și 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Secțiunea competentă

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie

Data adoptării în sesiunea plenară

20.3.2019

Sesiunea plenară nr.

542

Rezultatul votului

(voturi pentru/voturi împotrivă/abțineri)

132/0/1

Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este pe deplin satisfăcător și nu face obiectul niciunei observații din partea sa, în cea de-a 542-a sesiune plenară din 20 și 21 martie 2019 (ședința din 20 martie), Comitetul a hotărât în unanimitate să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus.

Bruxelles, 20 martie 2019.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Luca JAHIER