ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 240

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
12. oktober 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 240/01

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

1

2007/C 240/02

Začetek postopka (Št. primera COMP/M.4726 – Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4861 – KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 240/04

Menjalni tečaji eura

5


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 240/05

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz folije iz polietilen tereftalata (PET) s poreklom iz Indije

6


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL