ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 240

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
12 octombrie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 240/01

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1

2007/C 240/02

Inițierea procedurii (Cazul COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 240/04

Rata de schimb a monedei euro

5


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2007/C 240/05

Aviz de inițiere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de folii de polietilenă tereftalată (PET) originare din India

6


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO