ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 240

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
12 października 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 240/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2007/C 240/02

Wszczęcie postępowania (Sprawa COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 240/04

Kursy walutowe euro

5


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2007/C 240/05

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

6


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL