ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 240

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
12 oktober 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 240/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

1

2007/C 240/02

Inleiding van een procedure (Zaak COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 240/04

Wisselkoersen van de euro

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2007/C 240/05

Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) van oorsprong uit India

6


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL