ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 240

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
12 ta' Ottubru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 240/01

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

1

2007/C 240/02

Bidu ta' proċeduri (Każ COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 240/04

Rata tal-kambju ta' l-euro

5


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2007/C 240/05

Avviż ta' bidu ta' reviżjoni interim parzjali tal-miżuri ta' kontrobilanċ applikabbli għal importazzjonijiet tal-polyethylene terephthalate (PET) li joriġinaw mill-Indja

6


 


 

(1)   Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT