ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 240

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. spalio 12d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2007/C 240/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis — Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

1

2007/C 240/02

Proceso pradžia (Byla COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 240/04

Euro kursas

5


 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 240/05

Pranešimas apie dalinės tarpinės kompensacinių priemonių, taikomų importuojamai Indijos kilmės polietileno tereftalato (PET) plėvelei, peržiūros inicijavimą

6


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT