ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 240

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
12. lokakuuta 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 240/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2007/C 240/02

Menettelyn aloittaminen (Asia COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4861 — KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 240/04

Euron kurssi

5


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 240/05

Ilmoitus Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontiin sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemisesta

6


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI