ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 240

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
12. října 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 240/01

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES — Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1

2007/C 240/02

Zahájení řízení (Případ č. COMP/M.4726 – Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

3

2007/C 240/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4861 – KESA/EMH) (1)

4


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 240/04

Směnné kurzy vůči euru

5


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2007/C 240/05

Oznámení o zahájení částečného prozatímního přezkumu vyrovnávacích opatření použitelných na dovozy polyethylentereftalátového (PET) filmu pocházejícího z Indie

6


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS