15.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 140/5


Állami támogatás engedélyezése az EGT-megállapodás 61. cikkének és a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikke (3) bekezdésének értelmében

Az EFTA Felügyeleti Hatóság kifogást nem tartalmazó határozata

(2006/C 140/05)

A határozat elfogadásának időpontja:

EFTA-állam: Norvégia

Támogatás száma: 59033

Megnevezése: Nemzeti támogatási program közvetlen szállításhoz

Célkitűzés: A támogatási program célja a peremterületeken és a ritkán lakott régiókban működő cégeknek a piacuktól való nagy távolság miatti szállítási többletköltségeiből adódó versenyhátrányok ellentételezése

Jogalap: A beruházási támogatásokról és a fejlesztési támogatásban részesülő földrajzi területek elhatárolásáról szóló, 2003. május 9-i 565. sz. rendelet (Forskrift om investeringstilskot og avgrensing av det geografiske verkeområdet for dei regional- og distriktspolitiske verkemidla), a nemzeti közlekedési támogatási programról szóló, 2004. június 24-i 1461. sz. rendelet (Forskrift om nasjonal transportstøtte), az Önkormányzati és Regionális Fejlesztési Minisztérium 1. sz. (2004-2005) javaslata a norvég parlamentnek az állami költségvetésre vonatkozóan, valamint a közlekedési támogatásról szóló nemzeti iránymutatások (Nasjonale retningslinjer for transportstøtte)

Költségvetés/időtartam: A program költségvetése 375 millió norvég korona (kb. 47 millió euro) évente. A program 2006. december 31-ig tart. Az engedélyezett módosítások 2005-re és 2006-ra vonatkoznak.

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister