14.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 75/6


Cerere de propuneri – EACEA/06/12

Programul „Tineretul în acțiune”

Acțiunea 3.2 – Tineretul în lume: Cooperarea cu alte țări decât țările vecine Uniunii Europene

2012/C 75/04

1.   Obiective

Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care promovează cooperarea în sectorul activităților pentru tineret între țările participante la programul „Tineretul în acțiune” și țările-partenere, altele decât cele care sunt vecine Uniunii Europene (țări care au semnat cu Uniunea Europeană un acord relevant în domeniul tineretului). Prezenta cerere de propuneri oferă subvenții pentru proiecte.

Cererea de propuneri se adresează organizațiilor care desfășoară activități în domeniul tineretului, interesate să deruleze proiecte care promovează cooperarea în acest domeniu, implicând lucrători din domeniul tineretului și lideri ai organizațiilor de tineret, tineri și alți actori implicați în organizațiile și structurile pentru tineret.

Obiectivele sunt următoarele:

îmbunătățirea mobilității tinerilor și lucrătorilor din domeniul tineretului, precum și capacitatea de inserție profesională a tinerilor;

promovarea responsabilizării tinerilor și a participării active a acestora;

promovarea consolidării capacităților organizațiilor și structurilor pentru tineret, pentru a contribui la dezvoltarea societății civile;

promovarea cooperării și schimbului de experiență și bune practici în domeniul tineretului și educației non-formale;

contribuția la dezvoltarea politicilor din domeniul tineretului, activităților din domeniul tineretului și sectorului voluntariatului; și

crearea de parteneriate și rețele viabile între organizațiile pentru tineret.

Priorități

Vor fi preferate proiectele care reflectă cel mai bine următoarele priorități:

(i)

priorități permanente ale programului „Tineretul în acțiune”:

participarea tinerilor;

diversitatea culturală;

cetățenia europeană;

includerea tinerilor care beneficiază de mai puține oportunități.

(ii)

prioritățile anuale ale programului „Tineretul în acțiune”:

șomajul, sărăcia și marginalizarea în rândul tinerilor;

spiritul de inițiativă, creativitatea și spiritul antreprenorial, capacitatea de inserție profesională;

sporturile de masă și activitățile în aer liber;

provocări globale în legătură cu mediul și schimbările climatice.

(iii)

cooperarea cu regiuni sau țări partenere specifice:

În urma Anului Tineretului 2011 UE-China și în contextul Anului Dialogului Intercultural 2012 UE-China, se va acorda atenție proiectelor care promovează dialogul, schimburile și cooperarea în domeniul tineretului între UE și China. În special, se va acorda atenție proiectelor care au ca scop asigurarea continuității și durabilității cooperării inițiate în 2011 și/sau proiectelor care se axează pe promovarea dialogului intercultural între tinerii din UE și din China.

2.   Candidați eligibili

Propunerile trebuie să fie prezentate de organizații non-profit. Aceste organizații pot fi:

organizații neguvernamentale (ONG-uri);

organisme publice la nivel regional sau local; sau

consilii naționale de tineret.

Aceleași criterii se aplică organizațiilor-partenere.

Candidații trebuie – la termenul specificat pentru prezentarea propunerilor – să fi fost înregistrați din punct de vedere juridic de cel puțin doi (2) ani în una dintre țările participante la program.

Țările participante la program sunt următoarele:

statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit (1);

țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția;

țările candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile și condițiile generale prevăzute în acordurile-cadru încheiate cu aceste țări, în vederea participării lor la programele UE: Croația, Turcia.

Organismele stabilite în următoarele țări pot participa în calitate de parteneri, însă nu pot prezenta propuneri în cadrul prezentei cereri de propuneri. Țările semnatare ale unor acorduri cu Uniunea Europeană privind domeniul tineretului sunt considerate țări-partenere. Acestea sunt următoarele:

America Latină: Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela;

Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Ciad, Insulele Comore, Congo (Brazzaville), Republica Democrată Congo, Djibouti, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea-Bissau, Kenya, Coasta de Fildeș, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Republica Guineea, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Africa de Sud, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe;

Caraibe: Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Republica Dominicană, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts și Nevis, St. Lucia, Insulele Grenadine și Saint Vincent, Surinam, Trinidad și Tobago;

Pacific: Insulele Cook, Timorul de Est, Fiji, Kiribati, Insulele Marshall, Micronezia, Nauru, Niue, Palau, Papua Noua Guinee, Samoa, Insulele Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu;

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambodgia, Republica Populară Chineză (inclusiv Hong Kong și Macao), India, Indonezia, Kazahstan, Kârgâzstan, Laos, Malaysia, Nepal, Filipine, Singapore, Thailanda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen;

țările industrializate (2): Australia, Brunei, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Republica Coreea, Statele Unite ale Americii.

Proiectele trebuie să implice parteneri din cel puțin patru țări (inclusiv organizația solicitantă), incluzând cel puțin două țări participante la program, din care cel puțin una este stat membru al Uniunii Europene, și două țări-partenere.

Se acordă o excepție pentru proiectele în care este implicată Republica Populară Chineză în calitate de țară-parteneră în ceea ce privește acțiunile întreprinse în urma Anului Tineretului 2011 UE-China sau a Anului Dialogului Intercultural 2012 UE-China. În aceste cazuri, proiectele pot implica o singură țară-parteneră (China) și una sau mai multe țări participante la program, din care cel puțin una trebuie să fie stat membru al Uniunii Europene.

3.   Activități eligibile

Proiectul trebuie să cuprindă activități fără scop lucrativ care au legătură cu domeniul tineretului și educația non-formală.

Lista orientativă a activităților care trebuie puse în aplicare de propuneri

Activitățile sprijinite în cadrul prezentei cereri de propuneri pot include, însă nu se limitează la următoarele:

evenimente de mare amploare dedicate tineretului, seminare, conferințe;

activități care încurajează dezvoltarea de parteneriate și rețele;

activități care încurajează dialogul politic în domeniul tineretului;

campanii de informare și conștientizare în favoarea tinerilor și desfășurate de tineri;

formarea și consolidarea capacităților lucrătorilor din domeniul tineretului, organizațiilor din domeniul tineretului și multiplicatorilor;

stagii de practică (job-shadowing) și mobilitate pe termen lung pentru lucrătorii din domeniul tineretului.

Proiectele trebuie să înceapă între 1 septembrie 2012 și 31 decembrie 2012 și să dureze minimum 6 luni și maximum 12 luni.

4.   Criterii de atribuire

Candidații eligibili vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii:

relevanța proiectului în raport cu obiectivele și prioritățile cererii de propuneri (30 %);

calitatea proiectului și a metodelor de lucru pe care le cuprinde (50 %);

profilul și numărul participanților și inițiatorilor implicați în proiect (20 %).

Deși se va urmări reprezentarea geografică echilibrată a proiectelor selectate, principalul factor determinant în privința numărului de proiecte finanțate în fiecare țară va fi calitatea.

5.   Buget

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 3 000 000 EUR.

Asistența financiară din partea agenției nu va fi acordată pentru mai mult de 80 % din cheltuielile eligibile totale ale unui proiect. Subvenția maximă nu va depăși 100 000 EUR.

Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6.   Prezentarea cererilor

Vă rugăm să rețineți că un solicitant poate depune cel mult o propunere de proiect în cadrul prezentei cereri de propuneri.

Formularele pot fi obținute pe internet la următoarea adresă:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Cererile de subvenționare trebuie să fie elaborate în una dintre limbile oficiale ale UE și trebuie trimise cel târziu la 15 mai 2012, la următoarea adresă:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

prin poștă, data primirii fiind data poștei;

printr-o firmă de curierat rapid, data primirii de către aceasta fiind considerată dovada expedierii (o copie a chitanței originale de expediere trebuie să fie anexată la formularul de cerere).

Cererile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

7.   Informații suplimentare

Cererile trebuie să respecte dispozițiile conținute în instrucțiunile privind cererile – Cerere de propuneri EACEA/06/12, trebuie să fie prezentate pe formularul de cerere pus la dispoziție în acest scop și să conțină toate anexele relevante.

Documentele menționate pot fi găsite pe internet la următoarea adresă:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Persoane din țările și teritoriile de peste mări și, dacă este cazul, instituțiile publice sau private cu sediul în aceste țări sau teritorii sunt eligibile în cadrul programului „Tineretul în acțiune” în funcție de regulile programului și de cele care se aplică în statul membru cu care au legătură. Lista țărilor și teritoriilor de peste mări este prezentată în anexa 1A la Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizia de asociere peste mări”) (JO L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF

(2)  Dacă proiectele implică țări industrializate, subvenția UE nu poate acoperi costurile suportate de partenerii sau participanții din aceste țări.