14.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 75/6


Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/06/12

Programma “Jaunatne darbībā”

3.2. darbība – “Jaunatne pasaulē”: sadarbība ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības kaimiņvalstis

2012/C 75/04

1.   Mērķi

Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir atbalstīt programmas “Jaunatne darbībā” valstu un partnervalstu, kas nav Eiropas Savienības kaimiņvalstis (valstu, kas ar Eiropas Savienību ir parakstījušas nolīgumu saistībā ar jaunatnes jomu), jauniešu sadarbības projektus. Šis aicinājums paredz subsīdijas projektiem.

Tas ir adresēts organizācijām, kuras darbojas jaunatnes jomā un kuras ir ieinteresētas vadīt projektus, kas veicina sadarbību šajā jomā, iesaista jaunatnes darbiniekus un jaunatnes līderus, jauniešus un citus jaunatnes organizāciju un struktūru dalībniekus.

Tā mērķi ir šādi:

uzlabot jauniešu un to cilvēku mobilitāti, kas strādā ar jauniešiem, kā arī jauniešu nodarbināmību,

veicināt jaunatnes iespējas un aktīvu līdzdalību,

veicināt jaunatnes organizāciju un struktūru veiktspēju, lai sekmētu pilsoniskas sabiedrības attīstību,

veicināt sadarbību, pieredzes un labas prakses apmaiņu jaunatnes un neformālās izglītības jomā,

veicināt jaunatnes politikas attīstību, brīvprātīgā darba sektoru un darbu ar jaunatni, un

veidot ilgtspējīgu partnerību un sadarbības tīklus starp jaunatnes organizācijām.

Prioritātes

Priekšroka tiks dota tiem projektiem, kas vislabāk atspoguļos šādas prioritātes.

i)

Programmas “Jaunatne darbībā” pastāvīgās prioritātes:

jauniešu līdzdalība,

kultūru daudzveidība,

Eiropas pilsonība,

to jauniešu iekļaušana, kuriem ir mazāk iespēju.

ii)

Programmas “Jaunatne darbībā” ikgadējās prioritātes:

jauniešu bezdarbs, nabadzība un atstumtība,

iniciatīvas gars, radošums un uzņēmējdarbība, nodarbināmība,

sports visiem sabiedrības slāņiem un pasākumi ārpus telpām,

globālās vides problēmas un klimata pārmaiņas.

iii)

Sadarbība ar konkrētiem partnerreģioniem vai partnervalstīm

Saistībā ar 2011. gadu kā ES un Ķīnas Jaunatnes gadu un 2012. gadu kā ES un Ķīnas Starpkultūru dialoga gadu uzmanība tiks pievērsta projektiem, kuru mērķis ir veicināt dialogu, apmaiņu un sadarbību jaunatnes jomā starp ES un Ķīnu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta projektiem, kuru mērķis ir nodrošināt turpmāku uzraudzību un ilgtspēju 2011. gadā sāktai sadarbībai un/vai projektiem, kas pievēršas starpkultūru dialoga veicināšanai starp ES un Ķīnas jauniešiem.

2.   Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

Priekšlikumi ir jāiesniedz bezpeļņas organizācijām. Šīs organizācijas var būt:

nevalstiskas organizācijas (NVO),

reģionāla vai vietēja mēroga valsts iestādes, vai

valsts Jaunatnes padomes.

Tas pats attiecas uz partnerorganizācijām.

Pretendentiem noteiktajā priekšlikuma iesniegšanas termiņā ir jābūt vismaz divus (2) gadus juridiski reģistrētiem kādā no programmas valstīm.

Programmas valstis ir šādas:

Eiropas Savienības dalībvalstis: Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija (1),

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice,

kandidātvalstis, kurām ir noteikta pirmspievienošanās stratēģija atbilstīgi ar šīm valstīm noslēgto pamata vienošanos vispārīgiem principiem un vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz to dalību ES programmās: Horvātija, Turcija.

Turpmāk uzskaitītajās valstīs izveidotas struktūras var piedalīties kā partneri, bet nevar iesniegt priekšlikumus saistībā ar šo aicinājumu. Valstis, kuras ir parakstījušas nolīgumus ar Eiropas Savienību attiecībā uz jaunatnes jomu, tiek uzskatītas par partnervalstīm. Tās ir šādas:

Latīņamerika: Argentīna, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, Urugvaja, Venecuēla,

Āfrika: Angola, Benina, Botsvāna, Burkinafaso, Burundi, Centrālāfrikas Republika, Čada, Dienvidāfrika, Džibutija, Ekvatoriālā Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja-Bisava, Gvinejas Republika, Kaboverde, Kamerūna, Kenija, Komoru salas, Kongo (Brazavilla), Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Lesoto, Libērija, Madagaskara, Malāvija, Mali, Mauritānija, Maurīcija, Mozambika, Namībija, Nigēra, Nigērija, Ruanda, Santome un Prinsipi, Senegāla, Seišela salas, Sjerraleone, Sudāna, Svazilenda, Tanzānija, Togo, Uganda, Zambija, Zimbabve,

Karību jūras reģions: Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barbadosa, Beliza, Dominika, Dominikānas Republika, Gajāna, Grenāda, Haiti, Jamaika, Sentkitsa un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Surinama, Trinidāda un Tobāgo,

Klusā okeāna reģions: Austrumtimora, Fidži, Kiribati, Kuka salas, Māršala salas, Mikronēzija, Nauru, Niue, Palau, Papua-Jaungvineja, Rietumsamoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Zālamana salas,

Āzija: Afganistāna, Bangladeša, Filipīnas, Indija, Indonēzija, Jemena, Kambodža, Kazahstāna, Kirgizstāna, Ķīnas Tautas Republika (tostarp Honkonga un Makao), Laosa, Malaizija, Nepāla, Singapūra, Taizeme, Uzbekistāna, Vjetnama,

rūpnieciski attīstītās valstis (2): Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Bruneja, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Korejas Republika.

Projektos ir jābūt iesaistītām vismaz četru dažādu valstu (ieskaitot pretendenta organizāciju) partneriem, tostarp vismaz divām programmas valstīm, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts, un divām partnervalstīm.

Ir pieļauts izņēmums projektiem, kuros kā partnervalsts iesaistīta Ķīnas Tautas Republika, turpmākiem pasākumiem saistībā ar 2011. gadu kā ES un Ķīnas Jaunatnes gadu vai 2012. gadu kā ES un Ķīnas Starpkultūru dialoga gadu. Šādos gadījumos projektos var būt iesaistīta tikai viena partnervalsts (Ķīna) un viena vai vairākas programmas valstis, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

3.   Atbilstīgās darbības

Projektā ir jāiekļauj darbības, kurām ir bezpeļņas mērķi un kuras ir saistītas ar jaunatnes un neformālās izglītības jomu.

Indikatīvs ar priekšlikumiem īstenojamo darbību saraksts

Šā aicinājuma ietvaros atbalstītajās darbībās var iekļaut (bet neaprobežojoties tikai ar tām) šādas darbības:

vērienīgus jaunatnes pasākumus, seminārus, konferences,

darbības, kas veicina partnerību un sadarbības tīklu attīstību,

darbības, kas veicina politikas dialogu jaunatnes jomā,

informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas par jaunatni un iesaistot jaunatni,

mācības un kompetences paaugstināšanu cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, jaunatnes organizācijām un tālākizglītotājiem,

darba ēnošanu un ilgtermiņa mobilitāti cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem.

Projekti ir jāsāk laikā no 2012. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim, un to minimālais ilgums ir seši mēneši, bet maksimālais ilgums – divpadsmit mēneši.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Atbilstīgie pieteikumi tiks novērtēti, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem kritērijiem.

Projekta atbilstība aicinājuma mērķiem un prioritātēm (30 %)

Projekta kvalitāte un tā darbības metožu kvalitāte (50 %)

Projektā iesaistīto dalībnieku un partneru profili un skaits (20 %)

Lai gan izvēlētajos projektos tiks ņemta vērā līdzsvarota ģeogrāfiskā pārstāvība, nozīmīgākais noteicošais faktors attiecībā uz finansēto projektu skaitu katrā valstī būs kvalitāte.

5.   Budžets

Kopējais budžeta apjoms, kas atvēlēts šajā aicinājumā iesniegt priekšlikumus minēto projektu līdzfinansēšanai, ir EUR 3 000 000.

Aģentūras finanšu atbalsts nevar pārsniegt 80 % no projekta kopējām attaisnotajām izmaksām. Maksimālais subsīdiju apjoms nevar pārsniegt EUR 100 000.

Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus.

6.   Pieteikumu iesniegšana

Lūdzam ņemt vērā, ka šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus ietvaros viens pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk par vienu projekta priekšlikumu.

Veidlapas atrodamas internetā šādā adresē:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Subsīdiju pieteikumi jāsagatavo kādā no ES oficiālajām valodām un jānosūta līdz 2012. gada 15. maijam uz šādu adresi:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

pa pastu, datums uz pasta zīmoga,

ar ātro kurjerpakalpojumu uzņēmuma starpniecību, kurjerpakalpojumu uzņēmuma datums uz kvīts tiks uzskatīts par nosūtīšanas pierādījumu (pieteikuma veidlapai ir jāpievieno pasta kvīts kopija).

Pa faksu vai e-pastu nosūtītie pieteikumi netiks pieņemti.

7.   Papildinformācija

Pieteikumiem jāatbilst pieteikuma vadlīniju (Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/06/12) noteikumiem, tie jāiesniedz uz šim mērķim paredzētās pieteikuma veidlapas, un tajos jāietver attiecīgie pielikumi.

Minētie dokumenti ir pieejami internetā šādā adresē:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Personas no aizjūras zemēm un teritorijām un atbilstīgos gadījumos tur izvietotās valstu vai privātās iestādes var piedalīties programmā “Jaunatne darbībā” atkarībā no programmas noteikumiem un tiem noteikumiem, kas ir spēkā dalībvalstī, ar kuru tās ir saistītas. Šo aizjūras zemju un teritoriju saraksts ir iekļauts 1.A pielikumā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (“Aizjūras asociācijas lēmums”), (OV L 314, 30.11.2001.), tīmekļa vietnē: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:LV:PDF

(2)  Ja projekti ietver rūpnieciski attīstītās valstis, ES dotācijas nevar segt izmaksas, kas radušās partneriem vai dalībniekiem no šīm valstīm.