14.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 75/6


Pályázati felhívás – EACEA/06/12

Fiatalok lendületben program

3.2. alprogram – „Fiatalok a világban”: Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal

2012/C 75/04

1.   Célkitűzések

A pályázati felhívás célja olyan projektek támogatása, amelyek az ifjúságpolitika területén ösztönzik az együttműködést a Fiatalok lendületben programban részt vevő országok és az Európai Unióval nem szomszédos partnerországok (olyan országok, amelyek az Európai Unióval az ifjúságpolitika területére vonatkozó megállapodást írtak alá) között. Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.

A felhívás az ifjúsági szektorban dolgozó olyan szervezeteknek szól, amelyek szívesen indítanának projekteket az e téren folytatott együttműködés ösztönzésére, ifjúságsegítők és ifjúsági vezetők, fiatalok és az ifjúsági szervezetekben és struktúrákban részt vevő más szereplők bevonásával.

Célkitűzései a következők:

a fiatalok és az ifjúságsegítők mobilitásának, valamint a fiatalok foglalkoztathatóságának javítása,

a fiatalok felelősségi köreinek bővítése, aktív részvételük ösztönzése,

az ifjúsági szervezetek kapacitásépítésének előmozdítása a civil társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében,

az együttműködés, a tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén,

az ifjúságpolitika, illetve az ifjúsági és az önkéntes munka fejlesztésének előmozdítása, és

fenntartható partnerségek és hálózatok kiépítése az ifjúsági szervezetek között.

Prioritások

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi prioritásokat:

i.

A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai

a fiatalok részvétele,

kulturális sokszínűség,

európai polgárság,

hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.

ii.

A Fiatalok lendületben program éves prioritásai

a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,

kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, foglalkoztathatóság,

tömegsport és szabadtéri tevékenységek,

globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.

iii.

Együttműködés egyes partnerrégiókkal vagy -országokkal:

A 2011-es EU–Kína Ifjúsági Év nyomon követéseként és a 2012-es EU–Kína Kultúrák Közötti Párbeszéd Évének kontextusában az ifjúságpolitika területén figyelmet kapnak az EU és Kína közötti párbeszéd, tapasztalatcsere és együttműködés előmozdítására irányuló projektek. Különös figyelemben részesülnek azok a projektek, amelyek biztosítják a 2011-ben megkezdett együttműködés nyomon követését és fenntarthatóságát, és/vagy az EU-ból és Kínából származó fiatalok közötti interkulturális párbeszéd előmozdítására irányuló projektek.

2.   Támogatható pályázók

Pályázatot nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Ezek lehetnek:

nem kormányzati szervezetek (NGO-k),

regionális vagy helyi szintű közjogi szervezetek, vagy

nemzeti ifjúsági tanácsok.

Ugyanez vonatkozik a partnerszervezetekre.

Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek a pályázatok benyújtására kijelölt határidő időpontjában a programországok valamelyikében legalább két (2) éve hivatalosan bejegyzett szervezetként működnek.

A programországok a következők:

az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia (1),

az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc,

az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az európai uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország, Törökország.

A következő országokban székhellyel rendelkező szervezetek partnerként részt vehetnek projektekben, azonban e felhívás keretében nem nyújthatnak be pályázatot. Az Európai Unióval ifjúságügyi megállapodást aláíró országok partnerországoknak minősülnek. Ezek a következők:

Latin-Amerika: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela,

Afrika: Angola, Benin, Bissau-Guinea, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigeteki Unió, Csád, Dél-Afrika, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghána, Guineai Köztársaság, Kamerun, Kenya, Kongó (Brazzaville), Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, Malawi, Mali, Mauritánia, Mauritius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Ruanda, São Tomé és Príncipe, Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szenegál, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság,

Karib-térség: Antigua és Barbuda, Bahamák, Barbados, Belize, Dominika, Dominikai Köztársaság, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint-Vincent és Grenadine-szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago,

Csendes-óceán: Cook-szigetek, Fidzsi, Kelet-Timor, Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,

Ázsia: Afganisztán, Banglades, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Jemen, Kambodzsa, Kazahsztán, Kínai Népköztársaság (Hongkongot és Makaót is beleértve), Kirgizisztán, Laosz, Malajzia, Nepál, Szingapúr, Thaiföld, Üzbegisztán, Vietnam,

Iparosodott országok (2): Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Új-Zéland.

A projektben legalább négy különböző országból származó partnernek (a pályázót is beleértve) kell részt vennie, beleértve legalább két programországot, és ezek közül legalább egynek európai uniós tagállamnak kell lennie és két partnerországnak.

A 2011-es EU–Kína Ifjúsági Év nyomon követéseként vagy a 2012-es EU–Kína Kultúrák Közötti Párbeszéd Évével összefüggésben kivételt élveznek a Kínai Népköztársaság mint partnerország bevonásával induló projektek. Ezekben az esetekben elegendő, ha a projektekben csak egyetlen partnerország (Kína) szerepel, és egy vagy több programország, amelyek közül legalább egynek európai uniós tagállamnak kell lennie.

3.   Támogatható tevékenységek

A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.

A pályázatok révén megvalósítani kívánt tevékenységek indikatív listája

Az e felhívás keretében támogatott tevékenységek magukban foglalhatják a következőket, de nem korlátozódnak azokra:

nagy horderejű ifjúsági események, szemináriumok, konferenciák,

partnerségi együttműködések és hálózatok kialakítását ösztönző tevékenységek,

az ifjúságpolitikai párbeszédet ösztönző tevékenységek,

tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok a fiatalokról és általuk,

képzés és készségfejlesztés az ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek és csoportok számára,

szakmai látogatás (job shadowing) és hosszú távú mobilitás ifjúságsegítők számára.

A projekteket 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. között kell elkezdeni, legalább 6 hónapos, de legfeljebb 12 hónapos időtartammal.

4.   Elbírálási szempontok

A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján történik:

A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez és prioritásaihoz (30 %)

A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50 %)

A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma (20 %)

Bár a projektek kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a legfontosabb tényező a minőség lesz.

5.   Költségvetés

A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés becsült összege 3 000 000 EUR.

Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 80 %-át. A támogatás maximális összege 100 000 EUR.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

6.   A pályázatok benyújtása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó csak egy projektpályázatot nyújthat be.

Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

A támogatási pályázatokat az EU egyik hivatalos nyelvén kell elkészíteni, és legkésőbb 2012. május 15-ig be kell küldeni a következő címre:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

postai úton, a postai bélyegzőn szereplő dátum alapján,

expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti átvételi elismervény másolatát).

Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7.   További információ

A pályázatokat az EACEA/06/12 pályázati felhívás pályázati útmutatójában megadott követelményeknek megfelelően, az erre a célra készült pályázati űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Az említett dokumentumok az interneten az alábbi honlapon találhatók meg:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  A tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó személyek, vagy adott esetben az ilyen székhelyű közjogi vagy magánjogi intézmények jogosultsága a Fiatalok lendületben program tekintetében a program szabályzatától és a velük kapcsolatban lévő tagállamra vonatkozó szabályoktól függ. A tengerentúli országok és területek jegyzéke az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat („Tengerentúli Társulási Határozat”) 1.A. mellékletében szerepel (HL L 314., 2001.11.30.): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:HU:PDF

(2)  Ha a projektekben iparosodott országok is részt vesznek, az uniós támogatás nem használható fel az említett országokból származó partnerek vagy résztvevők költségeinek fedezésére.