14.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 75/6


Ehdotuspyyntö – EACEA/06/12

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma

Toimi 3.2 – Nuoret maailmassa: Yhteistyö muiden kuin Euroopan unionin naapurimaiden kanssa

2012/C 75/04

1.   Tavoitteet

Tämän ehdotuspyynnön tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka edistävät nuorisoalan yhteistyötä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmaan kuuluvien maiden ja kumppaneina toimivien muiden kuin Euroopan unionin naapurimaiden (sellaisten maiden, jotka ovat tehneet Euroopan unionin kanssa nuorisoalan kannalta merkittävän sopimuksen) välillä. Tämän ehdotuspyynnön perusteella hankkeille myönnetään tukea.

Ehdotuspyyntö on osoitettu nuorisoalan organisaatioille, joita kiinnostaa osallistua tämän alan yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Kohderyhmään kuuluvat nuorisotyöntekijät ja nuoriso-ohjaajat, itse nuoret sekä muut toimijat nuorisoalan organisaatioissa ja rakenteissa.

Ehdotuspyynnön tavoitteena on:

edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta ja parantaa nuorten työllistettävyyttä;

lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivista osallistumista;

tukea nuorisoalan organisaatioiden ja rakenteiden toimintakykyisyyttä kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi;

edistää yhteistyötä sekä kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa nuorisoalalla ja epävirallisessa koulutuksessa;

auttaa kehittämään nuorisopolitiikkaa, nuorisotyötä ja vapaaehtoistyötä; ja

kehittää kestäviä kumppanuussuhteita ja verkostoja nuorisoalan organisaatioiden välillä.

Painopistealueet

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka heijastavat parhaiten seuraavia painopistealueita:

i)

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman pysyvät painopistealueet:

nuorten osallistuminen;

kulttuurien monimuotoisuus;

Euroopan kansalaisuus;

heikommassa asemassa olevien nuorten osallistuminen.

ii)

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman vuotuiset painopistealueet:

nuorisotyöttömyys, köyhyys ja syrjäytyminen;

aloitteellisuus, luovuus ja yrittäjyys sekä työllistettävyys;

ruohonjuuritason urheilu ja ulkoliikunta;

maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet ja ilmastonmuutos.

iii)

Yhteistyö erityisten kumppanuusalueiden tai -maiden kanssa:

EU:n ja Kiinan välisen nuorten vuoden 2011 seurantaa varten ja EU:n ja Kiinan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuoden 2012 yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota hankkeisiin, jotka edistävät EU:n ja Kiinan välistä vuoropuhelua, vaihtoa ja yhteistyötä nuorisoalalla, etenkin hankkeisiin, joiden tavoitteena on varmistaa vuonna 2011 käynnistetyn yhteistyön seuranta ja jatkuvuus ja/tai jotka edistävät eurooppalaisten ja kiinalaisten nuorten kulttuurien välistä vuoropuhelua.

2.   Tukikelpoiset hakijat

Ehdotuksia voivat tehdä vain voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Tällaisia organisaatioita voivat olla:

kansalaisjärjestöt;

alueelliset tai paikalliset julkisyhteisöt;

kansalliset nuorisoneuvostot.

Sama ehto koskee kumppanuusorganisaatioita.

Ehdotusten jättämisen määräpäivänä hakijoiden on täytynyt olla vähintään kahden (2) vuoden ajan laillisesti rekisteröityinä jossakin ohjelmaan kuuluvassa maassa.

Ohjelmaan kuuluvat seuraavat maat:

Euroopan unionin jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta (1);

Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvat maat: Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi;

jäsenehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia niiden yleisten periaatteiden sekä yleisten ehtojen ja edellytysten mukaisesti, joista säädetään kyseisten maiden kanssa tehdyissä puitesopimuksissa niiden osallistumisesta Euroopan unionin ohjelmiin: Kroatia, Turkki.

Seuraavissa maissa toimivat elimet voivat osallistua ohjelmaan kumppanuusjärjestöinä mutta eivät saa osallistua tähän ehdotuspyyntöön. Sellaiset maat, jotka ovat tehneet Euroopan unionin kanssa nuorisoalaa koskevan sopimuksen, katsotaan kumppanuusmaiksi. Kumppanuusmaat ovat seuraavat:

Latinalainen Amerikka: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela;

Afrikka: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinean tasavalta, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongo (Brazzavillen Kongo), Kongon demokraattinen tasavalta, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Sudan, Swazimaa, Tansania, Togo, Tšad, Uganda, Zimbabwe;

Karibia: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, Grenada, Haiti, Jamaika, Ranskan Guayana, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago;

Tyynenmeren alue: Cookinsaaret, Fidži, Itä-Timor, Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu;

Aasia: Afganistan, Bangladesh, Filippiinit, Indonesia, Intia, Jemen, Kambodzha, Kazakstan, Kiina (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Kirgisia, Laos, Malesia, Nepal, Singapore, Thaimaa, Uzbekistan, Vietnam;

Teollisuusmaat (2): Amerikan yhdysvallat, Australia, Brunei, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Uusi-Seelanti.

Hankkeissa on oltava osapuolia vähintään neljästä eri maasta (mukaan lukien hakija), joista vähintään kahden maan on oltava ohjelmassa, ja niistä vähintään toisen on oltava Euroopan unionin jäsenvaltio, ja kahden maan on oltava kumppanuusmaita.

Poikkeuksen muodostavat EU:n ja Kiinan välisen nuorten vuoden 2011 seurantaan ja EU:n ja Kiinan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuoteen 2012 liittyvät hankkeet, joissa Kiina on kumppanuusmaana. Tällaisissa tapauksissa hankkeisiin voi osallistua vain yksi kumppanuusmaa (Kiina) ja yksi tai useampia ohjelmaan kuuluvia maita, joista vähintään toisen on oltava Euroopan unionin jäsenvaltio.

3.   Tukikelpoiset toimet

Hankkeeseen kuuluva toiminta ei saa olla voittoa tavoittelevaa, ja sen on liityttävä nuorisoalaan ja epäviralliseen koulutukseen.

Ohjeellinen luettelo ehdotettavasta toiminnasta

Tämä ehdotuspyyntö kattaa muun muassa seuraavaa toimintaa:

laajat nuorisotapahtumat, -seminaarit, -konferenssit;

kumppanuussuhteiden ja verkostojen kehittymistä tukevat toiminta;

nuorisoalan poliittista vuoropuhelua tukevat toiminta;

nuorten hyväksi toteutettavat sekä nuorten toteuttamat tiedotus- ja tietoisuuskampanjat;

nuorisotyöntekijöiden, nuorisoalan järjestöjen ja vaikuttajien kouluttaminen ja valmiuksien kehittäminen;

nuorisotyöntekijöille tarkoitetut työvierailut, joissa kollegoiden työskentelyä seurataan, sekä nuoriso- työntekijöiden liikkuvuus pitkällä aikavälillä.

Hankkeiden on käynnistyttävä 1 päivänä syyskuuta–31 päivänä joulukuuta 2012 välisenä aikana. Hankkeiden vähimmäiskesto on 6 kuukautta ja enimmäiskesto 12 kuukautta.

4.   Myöntämisperusteet

Tukikelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:

Hankkeen merkitys ohjelman tavoitteiden ja painopistealueiden kannalta (30 %)

Hankkeen ja sen sisältämien toimintamenetelmien laatu (50 %)

Hankkeeseen osallistuvien ja sen tukijoiden profiili ja lukumäärä (20 %)

Tuettavien hankkeiden valinnassa pyritään maantieteelliseen edustavuuteen. Tärkein myöntämispäätöksiin vaikuttava tekijä on kuitenkin laatu.

5.   Talousarvio

Tässä ehdotuspyynnössä hankkeiden yhteisrahoitukseen osoitetun kokonaisbudjetin on arvioitu olevan noin 3 000 000 EUR.

Viraston myöntämä taloudellinen tuki voi kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskuluista. Tuen enimmäismäärä on 100 000 EUR.

Virastolla on oikeus olla jakamatta kaikkia tähän tarkoitukseen osoitettuja varoja.

6.   Hakemusten jättämisen määräaika

Tässä ehdotuspyynnössä sama hakija voi esittää enintään yhden hanke-ehdotuksen.

Lomakkeita saa Internet-osoitteesta:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Hakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisella kielellä ja lähetettävä viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2012 seuraavaan osoitteeseen:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

postitse, jolloin lähetyspäivämääräksi katsotaan postileiman päivä,

lähettipalvelun välityksellä, jolloin lähetyspäivämääräksi katsotaan lähettipalvelun vastaanottokuitin päivä (hakulomakkeeseen on liitettävä jäljennös alkuperäisestä vastaanottokuitista).

Faksina tai sähköpostina lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

7.   Lisätietoja

Hakemuksissa on noudatettava ehdotuspyynnön EACEA/06/12 hakuohjeita, hakemus on laadittava sitä varten tarkoitetulle lomakkeella ja sen on sisällettävä kaikki tarvittavat liitteet.

Nämä asiakirjat saa Internet-osoitteesta:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Henkilöt ja mahdollisesti julkiset tai yksityiset laitokset merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta voivat osallistua nuorisotoimintaohjelmaan sen mukaan, mitkä ovat ohjelman ja sen jäsenvaltion säännöt, johon kyseinen maa liittyy. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY liitteessä 1A on luettelo merentakaisista maista ja alueista (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”), (EYVL L 314, 30.11.2001): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:FI:PDF

(2)  Jos hankkeisiin osallistuu teollisuusmaita, EU:n tuki ei voi kattaa näistä maista tuleville kumppaneille tai osallistujille aiheutuvia kustannuksia.