14.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 75/6


Покана за представяне на предложения — EACEA/06/12

Програма „Младежта в действие“

Действие 3.2 — „Младежта в света“: сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз

2012/C 75/04

1.   Цели

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подпомогнат проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия сектор между държави по програмата „Младежта в действие“ и държави партньори, които не са съседни на Европейския съюз (държави, които са подписали споразумение с Европейския съюз, отнасящо се до младежкия сектор). Чрез настоящата покана се предоставят субсидии за проекти.

Тя е отправена към организации, работещи в младежкия сектор, които са заинтересовани да реализират проекти, насърчаващи сътрудничеството в тази област, с участието на работещи с младежта и младежки ръководители, млади хора и други участници, които сътрудничат с младежки организации и структури.

Целите на поканата са следните:

да се подобри мобилността на младите хора и работещите с младежта, както и пригодността на младежите за заетост,

да се насърчи предоставянето на правомощия на представителите на младежта и тяхното активно участие,

да се стимулира укрепването на капацитета на младежките организации и структури с цел да се допринесе за развитието на гражданското общество,

да се насърчи сътрудничеството и обменът на опит и добри практики в областта на младежта и неформалното образование,

да се допринесе за развитието на политиките за младежта, работата с младежта и доброволческия сектор, както и

да се развият устойчиви партньорства и мрежи между младежките организации.

Приоритети

Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети:

i)

Постоянни приоритети на програмата „Младежта в действие“:

участие на младите хора,

културно многообразие,

европейско гражданство,

включване на млади хора с по-малко възможности.

ii)

Годишни приоритети на програмата „Младежта в действие“:

младежка безработица, бедност и маргинализация,

дух на инициатива, творчество, предприемачество и пригодност за заетост,

спортни събития и дейности на открито за гражданите,

глобални екологични проблеми и изменение на климата.

iii)

Сътрудничество с конкретни партньорски региони или страни:

Като последваща мярка във връзка с 2011 г. — Година на младежта „ЕС—Китай“ и в контекста на 2012 г. — Година на междукултурен диалог „ЕС—Китай“ ще бъде отделено внимание на проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младежта. Специално внимание ще бъде отделено на проекти, насочени към последващи дейности и осигуряване на устойчивост на сътрудничеството, установено през 2011 г., и/или на проекти за насърчаване на междукултурния диалог между младите хора от ЕС и Китай.

2.   Допустими кандидати

Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Тези организации включват:

неправителствени организации (НПО),

публични органи на регионално или местно равнище, или

национални младежки съвети.

Това се отнася и за организациите партньори.

Към посочения краен срок за подаване на предложенията кандидатите трябва да са юридически регистрирани от най-малко две (2) години в една от държавите по програмата.

Държавите по програмата са следните:

държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство (1),

следните държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,

страните кандидатки, за които има установена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с общите условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави с оглед на тяхното участие в програмите на ЕС: Хърватия, Турция.

Организации, установени в следните държави, могат да участват като партньори, но нямат право да представят предложения по настоящата покана. Държави, които са страни по споразумения с Европейския съюз в областта на младежта, се считат за държави партньори. Това са следните държави:

Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуела,

Африка: Ангола, Бенин, Ботсуана, Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо Верде, Централноафриканска република, Чад, Коморски острови, Конго (Бразавил), Демократична република Конго, Джибути, Екваториална Гвинея, Еритрея, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Кения, Кот д’Ивоар, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Република Гвинея, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне, Южна Африка, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия, Зимбабве,

Карибски регион: Антигуа и Барбуда, Бахамски острови, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканска република, Гренада, Гвиана, Хаити, Ямайка, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Суринам, Тринидад и Тобаго,

Тихоокеански регион: Острови Кук, Източен Тимор, Фиджи, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Ниуе, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу, Вануату,

Азия: Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Китайската народна република (включително Хонконг и Макау), Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Малайзия, Непал, Филипини, Сингапур, Тайланд, Узбекистан, Виетнам, Йемен,

индустриализирани държави (2): Австралия, Бруней, Канада, Япония, Нова Зеландия, Република Корея, Съединени американски щати.

В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни държави (в това число кандидатстващата организация), включително поне две държави по програмата, от които поне една е държава-членка на Европейския съюз, и две партньорски държави.

Допуска се изключение за проекти с участието на Китайската народна република като държава партньор в рамките на последващи дейности във връзка с 2011 г. — Година на младежта „ЕС—Китай“ или 2012 г. — Година на междукултурен диалог „ЕС—Китай“. В тези случаи проектите могат да включват само една държава партньор (Китай) и една или повече държави по програмата, от които поне една трябва да бъде държава-членка на Европейския съюз.

3.   Допустими дейности

Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.

Примерен списък на дейности, за които могат да се отнасят предложенията

Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да се ограничават до следното:

мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции,

дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи,

дейности, насърчаващи диалога относно политиките в областта на младежта,

кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес и от страна на младите хора,

обучение и изграждане на капацитет на работещи с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на дейността,

обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта.

Проектите трябва да започнат между 1 септември 2012 г. и 31 декември 2012 г., като минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната — 12 месеца.

4.   Критерии за възлагане

Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

съответствие на проекта с целите и приоритетите на поканата (30 %),

качество на проекта и на заложените в него методи на работа (50 %),

профил и брой на участниците и партньорите, ангажирани в проекта (20 %),

Въпреки че стремежът ще бъде чрез избраните проекти да се постигне равномерно географско представяне, главният определящ фактор по отношение на броя на финансираните проекти от една държава ще бъде качеството.

5.   Бюджет

Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 3 000 000 EUR.

Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 80 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на субсидиите не може да надхвърля 100 000 EUR.

Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.

6.   Подаване на заявления

Обърнете внимание, че един кандидат може да подаде не повече от едно предложение за проект по настоящата покана за представяне на предложения.

Формулярите могат да се получат в интернет на средния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Заявленията за отпускане на субсидии трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС и да бъдат изпратени не по-късно от 15 май 2012 г. на следния адрес:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

по пощата с дата, видна от пощенското клеймо,

чрез фирма за експресни куриерски услуги, като за дата на изпращане се приема датата, на която пратката е приета от куриерската фирма (към формуляра за кандидатстване трябва да се приложи оригиналният екземпляр от разписката с датата на предаването на пратката).

Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.

7.   Допълнителна информация

Заявленията трябва да съответстват на изискванията на насоките за Кандидатстване — Покана за представяне на предложения EACEA/06/12, да бъдат подадени на изготвения за тази цел формуляр за кандидатстване и да съдържат изискваните приложения.

Тези документи могат да се намерят в интернет на следния адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Лица от отвъдморски територии и страни и, ако е приложимо, публични или частни институции, установени в тях, имат право да кандидатстват по програмата „Младежта в действие“ в зависимост от правилата на програмата и правилата, които се прилагат в държавата-членка, с която те са свързани. Списък на тези отвъдморски страни и територии е предоставен в приложение 1A към Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“), (ОВ L 314, 30.11.2001 г.): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:EN:PDF

(2)  Ако в проектите са включени индустриализирани държави, субсидиите от ЕС не може да се използват за покриване на разходите на партньорите или участниците от тези държави.