20.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 317/50


Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 — Avendano a další v. Komise

(Věc F-45/06) (1)

()

2010/C 317/92

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 143, 17.6.2006, s. 39.