ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.028.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 28

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
4 ta' Frar 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 028/01

Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

1

2010/C 028/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax (1)

4

2010/C 028/03

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax

8

2010/C 028/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Ftehim monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat tal-Belt tal-Vatikan

13


 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 028/06

Rata tal-kambju tal-euro

19

2010/C 028/07

Gwida Komunitarja dwar prassi tajba

20

 

AVVIŻI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 028/08

Lista ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti fil-qasam tat-tabakk

21

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 028/09

Emendi għall-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-twaqqif ta’ Awtorità tas-Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja

23

2010/C 028/10

Lista ta' ilmijiet minerali naturali fl-Islanda u fin-Norveġja skont l-Artikolu 1 tad-Direttiva tal-Kunsill 80/777/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet minerali naturali (Tannulla u tieħu post it-test ippubblikat fil-ĠU C 23, 29.1.2009, p. 11 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 4, 29.1.2009, p. 1)

24


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 028/11

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

25

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 028/12

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

26


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT