9.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 360/6


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 360/02

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.31302 (X 308/10)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

Günther-Wagner-Allee 12-16

30177 Hannover

www.nbank.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Unternehmensberatung kleiner und mittlerer Unternehmen in Niedersachsen (Beratungsrichtlínie 2009)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Nds. MBl 2010, S. 593

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

XS 290/2007

Ta' żmien

1.1.2009-31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 2,39 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Genehmigung vom 7. und 9.8.2007 — EUR 2,19 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/Beratungsfoerderung/Richtlinie.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.31320 (X 311/10)

Stat Membru

Il-Bulgarija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Bulgaria

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Агенция по заетоста

гр. София, 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3

http://www.az.government.bg

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие“, проект „Нов избор – развитие и реализация“ по ОП „РЧР“

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Регламент (ЕО) № 800/2008 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_800.pdf

Регламент (ЕО) № 1083/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1083.pdf

Регламент (ЕО) № 1081/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1081.pdf

Регламент (ЕК) № 1828/2006 http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/Reg_1828_en.pdf

ПМС № 121/31.5.2007 г. http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/Norm_Docs/PMS121.pdf

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

30.12.2009-31.12.2012

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat u gass naturali, Qtugħ ta' metall mill-minjieri, Minjieri u barrieri oħra, Attiivitajiet ta' sostenn għall-minjieri, MANIFATTURA, PROVVISTA TA' ELETTRIKU, GASS, FWAR U ARJA KKONDIZZJONATA, PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI, IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI, KOSTRUZZJONI, NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI BIL-MUTUR U MUTURI, TRASPORT U ĦAŻNA, AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ, INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI, ATTIVITAJET FINANZJARJI U MARBUTA MA' ASSIGURAZZJONI, ATTIVITAJIET MARBUTA MA' PROPRJETÀ IMMOBBLI, ATTIVITAJIET PROFESSJONALI, XJENTIFIĊI U TEKNIĊI, ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ ADMINISTRATTIVI U TA' SOSTENN, AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA U DIFIŻA; SIGURTÀ SOĊJALI OBBLIGATORJA, EDUKAZZJONI, ATTIVITAJIET MARBUTA MAS-SAĦĦA UMANA U ĦIDMA SOĊJALI, ARTI, DIVERTIMENT U RIKREAZZJONI, ATTIVITAJIET OĦRA TA' SERVIZZ, ATTIVITAJIET TA' PERSUNI TAD-DAR BĦALA PERSUNI LI JĦADDMU; ATTIVITAJIET TA' PRODUZZJONI TA' OĠĠETTI U SERVIZZI MHUX IDDIFFERENZJATI GĦALL-UŻU TA' L-INDIVIDWU STESS, ATTIVITAJIET TA' ORGANIZZAZZJONIJIET U ENTITAJIET EKSTRATERRITORJALI

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

BGN 250,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, одобрена от Европейската комисия — № CCI: 2007BG051PO001 — BGN 212,50 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għar-reklutaġġ ta’ ħaddiema żvantaġġati fil-forma ta’ sussidji ta’ pagi (Art. 40)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP1103/Menu_1103.htm

Интернет страницата на Агенция по заетостта, рубрика „Европейски фондове и международни проекти“, меню „Оперативна програма развитие на човеките ресурси“, подменю „Активни програми“, от списъка с програми се избира BG051PO001-1.1.03 — „Развитие“

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.31323 (X 312/10)

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Narva mnt 7A

10117 TALLINN

http://www.kik.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Vooluveekogude seisundi parandamise tingimused

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

1)

Keskkonnaministri 5. juuli 2010. a määrus nr 24 „Meetme „Vooluveekogude seisundi parandamine” tingimused avatud taotlemise korral” (RTI, 14.7.2010, 46, 274)

2)

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RT I 2006, 59, 440)

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

17.7.2010-31.8.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Kogu perioodi ÜF vahendeid kokku kasutatakse 150 miljonit krooni. Keskmiselt jagatakse iga aasta (3. aasta jooksul) 50 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi vahendeid. – EUR 0,00 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment li tgħin lill-impriżi li jmorru lil hinn millistandards Komunitarji għall-ħarsien ta’ l-ambjent jew li jgħollu l-livell talħarsien ta’ l-ambjent fin-nuqqas ta’ listandards Komunitarji (Art. 18)

(Referenza ghall-istandards rilevanti: veeseaduse §40′ lg 11 ja 13 ,veeseaduse §40′ lg 11 ja 13 ″)

35 %

20 %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13339732

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.31464 (X 335/10)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

SCOTLAND

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Scottish Rural Deevolopment Programme — measure code 312 (Support for the creation and development of micro enterprises)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

16.8.2010-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 4,20 (f'miljuni)

Għal garanziji

GBP 0,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Council Regulation (EC) 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 2,60 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-impriżi żgħar iffurmati ġodda (Art.14)

20 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

SA.31465 (X 336/10)

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

SCOTLAND

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Rural and Environment Directorate

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

http://www.scotland.gov.uk/Home

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Scottish Rural Development Programme — measure code 124 ( cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculture and food sector and in the forestry sector)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Section 2 (2) of the European Communities Act 1972

Tip ta’ miżura

Skema

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

16.8.2010-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Attivitajiet ta' servizz ta' ikel u xorb

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 2,60 (f'miljuni)

Għal garanziji

GBP 0,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja diretta

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Council Regulation 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) — GBP 1,60 (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’ %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/SRDP