30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 331/24


Sklep predsednika Sodišča z dne 7. novembra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof — Nemčija) — F. Weissheimer Malzfabrik proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Zadeva C-151/05) (1)

(2006/C 331/45)

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 143, 11.6.2005.