10.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 170/7


Proceduri de lichidare

Decizie privind deschiderea procedurii de lichidare a Eurostar E.A.E.A.Z.

(Publicare realizată în temeiul articolului 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)

2011/C 170/04

Întreprinderea de asigurare

Eurostar E.A.E.A.Z., cu sediul social în:

Mesogion Avenue 133

115 26 Athens

GREECE

Data, intrarea în vigoare și tipul de decizie

Decizia nr. 9/2 a Comitetului pentru credite și asigurări al Băncii Greciei din 2 mai 2011 de retragere definitivă a autorizației de funcționare a societății și de lichidare a acesteia

Data intrării în vigoare: 2 mai 2011

Autoritatea competentă

Banca Greciei, Direcția de supraveghere a asigurărilor private

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Autoritatea de supraveghere

Banca Greciei, Divizia de supraveghere a asigurărilor private

Eleftheriou Venizelou 21

102 50 Athens

GREECE

Lichidatorul desemnat

Antigoni K. Vafidou (inspector lichidare)

L. Syngrou 248

176 72 Kallithea

Athens

GREECE

Legislația aplicabilă

Legislație elenă: Articolul 3 alineatul (3), articolele 7-9 și articolul 17 literele (a)-(c) din Decretul legislativ nr. 400/1970