1.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/46


Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 15. marca 2010 – GL2006 Europe proti Komisiji in OLAF

(Zadeva T-435/09 R)

(Začasna odredba - Programi Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja - Arbitražna klavzula - Nalog za izterjavo - Opomin - Predlog za odložitev izvršitve - Denarna škoda - Neobstoj izrednih okoliščin - Neobstoj nujnosti)

2010/C 113/76

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Združeno kraljestvo) (zastopnika: M. Gardenal in E. Belinguier-Raiz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: S. Delaude in N. Bambara, zastopnika, skupaj z R. Van der Houtom, odvetnik)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve odločbe, ki jo vsebuje dopis Komisije z dne 10. julija 2009, s katerim je ta ustavila sodelovanje tožeče stranke pri dveh projektih Skupnosti, in opominov, izdanih 7. avgusta 2009, s katerimi je zahtevala vračilo zneskov, ki so bili plačani v okviru projektov Skupnosti, pri katerih je tožeča stranka sodelovala.

Izrek

1.

Šteje se, da je Evropska Komisija edina tožena stranka.

2.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.