1.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/46


Ordonanța președintelui Tribunalului din 15 martie 2010 — GL2006 Europe/Comisia și OLAF

(Cauza T-435/09 R)

(„Măsuri provizorii - Programe comunitare de cercetare și dezvoltare tehnologice - Clauză compromisorie - Ordin de recuperare - Notă de debit - Cerere de suspendare a executării - Prejudiciu financiar - Lipsa unor circumstanțe excepționale - Lipsa urgenței”)

2010/C 113/76

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Regatul Unit) (reprezentanți: M. Gardenal și E. Belinguier-Raiz, avocați)

Pârâte: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Delaude și N. Bambara, agenți, asistați de R. Van der Hout, avocat)

Obiectul

Cerere de suspendare a executării deciziei conținute în scrisoarea Comisiei din 10 iulie 2009 prin care aceasta a întrerupt participarea reclamantei la două proiecte comunitare, și a notelor de debit emise la 7 august 2009 prin care a solicitat rambursarea sumelor plătite în cadrul proiectelor comunitare la care participase reclamanta.

Dispozitivul

1.

Comisia Europeană este considerată pârâtă unică.

2.

Respinge cererea de măsuri provizorii.

3.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.