23.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/10


Zoznam osôb vymenovaných Radou

Január, február a marec 2010 (sociálna oblasť)

2010/C 104/04

Výbor

Koniec funkčného obdobia

Uverejnenie v Ú. v. EÚ

Nahradená osoba

Odstúpenie/vymenovanie

Člen/náhradník

Kategória

Krajina

Vymenovaná osoba

Príslušnosť

Dátum rozhodnutia Rady

Poradný výbor pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Chryso ORPHANOUOVÁ

odstúpenie

náhradník

vláda

Cyprus

Sylia KYRMITSIOVÁ

Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia

18.1.2010

Poradný výbor pre slobodu pohybu pracovníkov

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Michal GAWRYSZCZAK

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Poľsko

Magdalena KOSTULSKA

Konfederácia poľských zamestnávateľov

16.2.2010

Poradný výbor pre slobodu pohybu pracovníkov

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

odstúpenie

člen

vláda

Španielsko

Paloma MARTINEZOVÁ GAMOVÁ

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010

Riadiaca rada Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Nathalie CHADEYRONOVÁ

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Francúzsko

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Riadiaca rada Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

odstúpenie

člen

vláda

Španielsko

María de MINGOVÁ CORRALOVÁ

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010

Riadiaca rada Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Portugalsko

Antonio VERGUEIRO

CIP – konfederácia portugalského priemyslu

16.2.2010

Riadiaca rada Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Lazar LAZAROV

odstúpenie

člen

vláda

Bulharsko

Hristina MITREVOVÁ

Ministerstvo práce a sociálnej politiky

22.2.2010

Riadiaca rada Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Malgorzata RUSEWICZOVÁ

odstúpenie

člen

zamestnávatelia

Poľsko

Piotr SARNECKI

Oddelenie sociálnych vecí, PKPP Llewiatan

8.3.2010

Riadiaca rada Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

odstúpenie

náhradník

vláda

Cyprus

Anastassios YIANNAKI

Odbor inšpekcie práce

8.3.2010

Riadiaca rada Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Elizabeth HODKINSONOVÁ

odstúpenie

člen

vláda

Spojené kráľovstvo

Clive FLEMING

Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosť

22.3.2010

Správna rada Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Frédérique FASTREOVÁ

odstúpenie

náhradník

vláda

Belgicko

Annemie PERNOTOVÁ

Stále zastúpenie Belgicka pri EÚ

8.3.2010