23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/10


Tarybos atliktų paskyrimų sąrašas

2009 m. sausio, vasario ir kovo mėn. (socialinių reikalų sritis)

2010/C 104/04

Komitetas

Kadencijos pabaiga

Skelbimas OL

Keičiamas asmuo

Atsistatydinimas/paskyrimas

Narys/pakaitinis narys

Kategorija

Šalis

Paskirtas asmuo

Darbovietė/narystė

Tarybos sprendimo data

Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos patariamasis komitetas

2011 3 29

C 83, 2009 4 7

Chryso ORPHANOU

atsistatydinimas

pakaitinis narys

Vyriausybės

Kipras

Sylia KYRMITSI

Darbo ir socialinio draudimo ministerija

2010 1 18

Darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas

2010 9 24

C 253, 2008 10 4

Michal GAWRYSZCZAK

atsistatydinimas

narys

Darbdavių

Lenkija

Magdalena KOSTULSKA

Confédération Polonaise d'Employeurs

2010 2 16

Darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas

2010 9 24

C 253, 2008 10 4

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

atsistatydinimas

narys

Vyriausybės

Ispanija

Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerio de Trabajo e Inmigración

2010 3 8

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

2010 11 30

C 282, 2007 11 24

Nathalie CHADEYRON

atsistatydinimas

narys

Darbdavių

Prancūzija

Emmanuel JAHAN

Air France

2010 1 18

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

2010 11 30

C 282, 2007 11 24

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

atsistatydinimas

narys

Vyriausybės

Ispanija

María de MINGO CORRAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

2010 2 16

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

2010 11 30

C 282, 2007 11 24

Heitor SALGUEIRO

atsistatydinimas

narys

Darbdavių

Portugalija

Antonio VERGUEIRO

CIP – Portugalijos pramonės konfederacija

2010 2 16

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

2010 11 30

C 282, 2007 11 24

Lazar LAZAROV

atsistatydinimas

narys

Vyriausybės

Bulgarija

Hristina MITREVA

Darbo ir socialinės politikos ministerija

2010 2 22

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

2010 11 30

C 282, 2007 11 24

Malgorzata RUSEWICZ

atsistatydinimas

narys

Darbdavių

Lenkija

Piotr SARNECKI

Socialinių reikalų departamentas, PKPP Llewiatan

2010 3 8

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdyba

2010 11 7

C 271, 2007 11 14

Marios KOURTELLIS

atsistatydinimas

pakaitinis narys

Vyriausybės

Kipras

Anastassios YIANNAKI

Darbo inspekcijos departamentas

2010 3 8

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdyba

2010 11 7

C 271, 2007 11 14

Elizabeth HODKINSON

atsistatydinimas

narys

Vyriausybės

Jungtinė Karalystė

Clive FLEMING

Sveikatos ir saugos vykdantysis pareigūnas

2010 3 22

Europos lyčių lygybės instituto valdymo taryba

2010 5 31

C 128, 2007 6 9

Frédérique FASTRE

atsistatydinimas

pakaitinis narys

Vyriausybės

Belgija

Annemie PERNOT

Représentation Permanente de la belgique auprès de l'UE

2010 3 8