23.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/10


Nõukogu ametisse nimetamiste loetelu

Jaanuar, veebruar ja märts 2010 (sotsiaalvaldkond)

2010/C 104/04

Komitee

Ametiaja lõpp

Avaldamine ELTs

Asendatud isik

Tagasiastumine/ametisse nimetamine

Liige/asendusliige

Kategooria

Riik

Ametisse nimetatud isik

Kuuluvus

Nõukogu otsuse kuupäev

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse nõuandekomitee

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Chryso ORPHANOU

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Küpros

Sylia KYRMITSI

Ministry of Labour and Social Insurance

18.1.2010

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Michal GAWRYSZCZAK

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Poola

Magdalena KOSTULSKA

Confédération Polonaise d'Employeurs

16.2.2010

Töötajate vaba liikumise nõuandekomitee

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Hispaania

Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatus

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Nathalie CHADEYRON

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Prantsusmaa

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatus

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Hispaania

María de MINGO CORRAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatus

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Portugal

Antonio VERGUEIRO

CIP — Confederation of Portuguese Industry

16.2.2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatus

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Lazar LAZAROV

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Bulgaaria

Hristina MITREVA

Ministry of Labour and Social policy

22.2.2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatus

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Malgorzata RUSEWICZ

Tagasiastumine

Liige

Tööandjad

Poola

Piotr SARNECKI

Social Affairs Department, PKPP Llewiatan

8.3.2010

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatus

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Küpros

Anastassios YIANNAKI

Department of Labour Inspection

8.3.2010

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri juhatus

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Elizabeth HODKINSON

Tagasiastumine

Liige

Valitsus

Ühendkuningriik

Clive FLEMING

Health and Safety Executive

22.3.2010

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi haldusnõukogu

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Frédérique FASTRE

Tagasiastumine

Asendusliige

Valitsus

Belgia

Annemie PERNOT

Représentation Permanente de la belgique auprès de l'UE

8.3.2010