23.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/10


Seznam jmenování Radou

Leden, únor a březen 2010 (sociální oblast)

2010/C 104/04

Výbor

Konec funkčního období

Zveřejnění v Úř. věst.

Nahrazená osoba

Odstoupení/jmenování

Člen/členka náhradník/náhradnice

Kategorie

Země

Jmenovaná osoba

Organizace

Datum rozhodnutí Rady

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Chryso ORPHANOUOVÁ

Odstoupení

Náhradnice

Vláda

Kypr

Sylia KYRMITSIOVÁ

Ministerstvo práce a sociálního pojištění

18.1.2010

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Michal GAWRYSZCZAK

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Polsko

Magdalena KOSTULSKA

Konfederace polských zaměstnavatelů

16.2.2010

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Odstoupení

Člen

Vláda

Španělsko

Paloma MARTINEZ GAMOOVÁ

Ministerstvo práce a přistěhovalectví

8.3.2010

Řídící rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Nathalie CHADEYRONOVÁ

Odstoupení

Členka

Zaměstnavatelé

Francie

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Řídící rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIERREZ

Odstoupení

Člen

Vláda

Španělsko

María de MINGO CORRALOVÁ

Ministerstvo práce a přistěhovalectví

16.2.2010

Řídící rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

Odstoupení

Člen

Zaměstnavatelé

Portugalsko

Antonio VERGUEIRO

CIP – Konfederace portugalského průmyslu

16.2.2010

Řídící rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Lazar LAZAROV

Odstoupení

Člen

Vláda

Bulharsko

Christina MITREVA

Ministerstvo práce a sociální politiky

22.2.2010

Řídící rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Malgorzata RUSEWICZOVÁ

Odstoupení

Členka

Zaměstnavatelé

Polsko

Piotr SARNECKI

Odbor pro sociální věci, PKPP Llewiatan (Polská konfederace soukromých zaměstnavatelů)

8.3.2010

Řídící rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

Odstoupení

Náhradník

Vláda

Kypr

Anastassios YIANNAKI

Odbor inspekce práce

8.3.2010

Řídící rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Elizabeth HODKINSONOVÁ

Odstoupení

Členka

Vláda

Spojené království

Clive FLEMING

Oddělení pro bezpečnost a ochranu zdraví

22.3.2010

Správní rada Evropského institutu pro rovnost žen a mužů

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Frédérique FASTREOVÁ

Odstoupení

Náhradnice

Vláda

Belgie

Annemie PERNOTOVÁ

Stálé zastoupení Belgie při EU

8.3.2010