23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 104/10


Списък на извършените от Съвета назначения

Януари, февруари и март 2010 г. (социална област)

2010/C 104/04

Комитет

Край на мандата

Публикувано в ОВ

На мястото на

Оставка/назначение

Член/заместник-член

Категория

Държава

Назначено лице

Принадлежност

Дата на решението на Съвета

Консултативен комитет по социално осигуряване на работници мигранти

29.3.2011 г.

C 83, 7.4.2009 г.

Г-жа Chryso ORPHANOU

Оставка

Заместник-член

Правителство

Кипър

Г-жа Sylia KYRMITSI

Министерство на труда и социалната сигурност

18.1.2010 г.

Консултативен комитет за свободно движение на работници

24.9.2010 г.

C 253, 4.10.2008 г.

Г-н Michal GAWRYSZCZAK

Оставка

Член

Работодатели

Полша

Г-жа Magdalena KOSTULSKA

Конфедерация на полските работодатели

16.2.2010 г.

Консултативен комитет за свободно движение на работници

24.9.2010 г.

C 253, 4.10.2008 г.

Г-н Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Оставка

Член

Правителство

Испания

Г-жа Paloma MARTINEZ GAMO

Министерство на труда и имиграцията

8.3.2010 г.

Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

30.11.2010 г.

C 282, 24.11.2007 г.

Г-жа Nathalie CHADEYRON

Оставка

Член

Работодатели

Франция

Г-н Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010 г.

Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

30.11.2010 г.

C 282, 24.11.2007 г.

Г-н Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

Оставка

Член

Правителство

Испания

Г-жа María de MINGO CORRAL

Министерство на труда и имиграцията

16.2.2010 г.

Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

30.11.2010 г.

C 282, 24.11.2007 г.

Г-н Heitor SALGUEIRO

Оставка

Член

Работодатели

Португалия

Г-н Antonio VERGUEIRO

CIP — Конфедерация на португалската промишленост

16.2.2010 г.

Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

30.11.2010 г.

C 282, 24.11.2007 г.

Г-н Лазар ЛАЗАРОВ

Оставка

Член

Правителство

България

Г-жа Христина МИТРЕВА

Министерство на труда и социалната политика

22.2.2010 г.

Управителен съвет на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

30.11.2010 г.

C 282, 24.11.2007 г.

Г-жа Malgorzata RUSEWICZ

Оставка

Член

Работодатели

Полша

Г-н Piotr SARNECKI

Отдел „Социални въпроси“, PKPP Llewiatan

8.3.2010 г.

Управителен съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

7.11.2010 г.

C 271, 14.11.2007 г.

Г-н Marios KOURTELLIS

Оставка

Заместник-член

Правителство

Кипър

Г-н Anastassios YIANNAKI

Отдел „Инспекция по труда“

8.3.2010 г.

Управителен съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

7.11.2010 г.

C 271, 14.11.2007 г.

Г-жа Elizabeth HODKINSON

Оставка

Член

Правителство

Обединено кралство

Г-н Clive FLEMING

Изпълнителен орган по хигиената и безопасността

22.3.2010 г.

Управителен съвет на Европейския институт за равенство между половете

31.5.2010 г.

C 128, 9.6.2007 г.

Г-жа Frédérique FASTRE

Оставка

Заместник-член

Правителство

Белгия

Г-жа Annemie PERNOT

Постоянно представителство на Белгия в ЕС

8.3.2010 г.