ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 122

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
23 mei 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2006/C 122/1

Wisselkoersen van de euro

1

2006/C 122/2

Bekendmaking overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 in zaak nr. COMP/C.2/38.681 — Universal International Music BV/MCPS en anderen (Cannes Extension Agreement) (1)

2

2006/C 122/3

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

4

2006/C 122/4

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

9

2006/C 122/5

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Béarn des Gaves”)  (1)

11

2006/C 122/6

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor een exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Tarbes-Val d'Adour”)  (1)

13

2006/C 122/7

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4237 — Bouygues/Alstom) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (1)

16

2006/C 122/8

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

17


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL