ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 122

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. május 23.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Bizottság

2006/C 122/1

Euro-átváltási árfolyamok

1

2006/C 122/2

Az 1/2003 tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében közzétett értesítés a COMP/C.2/38.681 – Universal International Music BV/MCPS és más érintett felek (Cannes-i megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás) ügyben (1)

2

2006/C 122/3

A tagállamok által közzétett összefoglaló tájékoztató az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

4

2006/C 122/4

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

9

2006/C 122/5

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének felkutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Béarn de Gaves” – iránti kérelemről)  (1)

11

2006/C 122/6

A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének felkutatására vonatkozó kizárólagos engedély – ún. „Permis de Tarbes-Val d'Adour” – iránti kérelemről)  (1)

13

2006/C 122/7

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4237 – Bouygues/Alstom) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy (1)

16

2006/C 122/8

A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok

17


 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU