10.9.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 269/38


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) la 13 iulie 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon și Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Cauza C-373/11)

2011/C 269/78

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Symvoulio tis Epikrateias

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Pârâte: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon și Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Întrebarea preliminară

Articolul 69 din Regulamentul nr. 1782/2003, în temeiul căruia statelor membre le este permis să stabilească — în limita a 10 % din componenta „plafoanelor naționale” prevăzute la articolul 41 și cu respectarea condițiilor definite la al treilea paragraf al acestui articol — procente diferite ale reținerii pentru plata suplimentară către producători, este compatibil, în măsura în care permite o astfel de diferențiere a cuantumului reținerii, cu dispozițiile articolelor 2 CE, 32 CE și 34 CE și cu obiectivele de garantare a unui nivel stabil al venitului și de conservare a zonelor rurale?