10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/38


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 13.7.2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou v. Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Asia C-373/11)

2011/C 269/78

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Symvoulio tis Epikrateias

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Vastaajat: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1782/2003 69 artiklan säännös, jota on tulkittava siten, että siinä annetaan jäsenvaltioille oikeus määritellä pidätyksen erilaisia prosenttiosuuksia tuottajille maksettavaa lisätukea varten 41 artiklassa tarkoitetun 10 prosentin ”kansallisen enimmäismäärän” osan rajoissa, kun otetaan huomioon kyseisen artiklan kolmannessa kohdassa määritellyt edellytykset, EY 2, EY 32 ja EY 34 artiklan sekä tuottajien vakaan tulotason turvaamisen ja maaseutualueiden säilyttämisen tavoitteiden mukainen, kun siinä sallitaan tällainen pidätyksen prosenttiosuuksien erilaisuus?