1995R2271 — NL — 31.12.2004 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 2271/95 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 1995

inzake de verkoop van bepaalde produkten van de rundvleessector die in het bezit zijn van de interventiebureaus aan bepaalde sociale instellingen en gemeenschappen, en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2848/89

(PB L 231, 28.9.1995, p.23)

ingetrokken bij:

 

 

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

 

Verordening (EG) nr. 2247/2004 van de Commissie van 27 december 2004

L 381

14

28.12.2004