1995R2271 — DA — 31.12.2004 — 002.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2271/95

af 27. september 1995

om salg af visse oksekødsprodukter, som interventionsorganerne ligger inde med, til visse institutioner og organer med socialt formål, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2848/89

(EFT L 231, 28.9.1995, p.23)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2247/2004 af 27. december 2004

L 381

14

28.12.2004