2.6.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 147/4


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3452 – APAX/PCM UITGEVERS NV)

[Egyszerűsített eljárás alá vont ügy]

(2004/C 147/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

A Bizottság 2004. május 26-án a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott az Apax Europe V („Apax”, Channel Islands) vállalat által tervezett összefonódásáról, mely szerint az előbbi teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a PCM Uitgevers NV („PCM”, The Netherlands) vállalat felett, részesedés vásárlása útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

Apax Europe V vállalat esetében: befektetési alap;

PCM Uitgevers NV vállalat esetében: lap- és könyvkiadás holland nyelven.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja. [A Bizottság, a Tanács 4064/89/EGK (2) rendelete (most a Tanács 139/2004/EK rendelete) alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.]

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax szám: +32/2/296.43.01 vagy 296.72.44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3452 – APAX/PCM UITGEVERS NV a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 217., 2000.7.29., 32. o. A Tanács 4064/89/EGK rendeletét a Tanács 1310/97/EK rendelete módosította.