ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.273.slv

Uradni list

Evropske unije

L 273

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
15. oktober 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 982/2013 z dne 11. oktobra 2013 o prepovedi ribolova na atlantskega sleda v vodah EU in mednarodnih vodah območij Vb, VIb in VIaN s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

1

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 983/2013 z dne 11. oktobra 2013 o prepovedi ribolova na morskega menka v vodah EU in mednarodnih vodah območij I, II in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Francije

3

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

5

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 985/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (1)

18

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 986/2013 z dne 14. oktobra 2013 o določitvi obrestnih mer, ki se uporabljajo za izračun stroškov financiranja intervencijskih ukrepov v obliki odkupa, skladiščenja in prodaje zalog, za obračunsko leto 2014 EKJS

25

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 987/2013 z dne 14. oktobra 2013 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Fenland Celery (ZGO))

27

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 988/2013 z dne 14. oktobra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

29

 

 

SKLEPI

 

 

2013/500/EU

 

*

Sklep Sveta z dne 7. oktobra 2013 o stališču, ki ga sprejme Evropska unija v okviru Generalnega sveta Svetovne trgovinske organizacije glede zahteve za podaljšanje oprostitve obveznosti glede dodatnih avtonomnih trgovinskih preferencialov STO, ki jih je Unija odobrila Republiki Moldaviji

31

 

 

2013/501/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. oktobra 2013 o zavrnitvi predloga za zavrnitev izdaje dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje difenakum, ki ga je Nizozemska priglasila v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6409)

35

 

 

2013/502/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. oktobra 2013 o spremembi Sklepa 2005/7/ES o odobritvi metode za razvrščanje prašičjih trupov na Cipru v zvezi z alternativno predstavitvijo takšnih trupov (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6583)

37

 

 

2013/503/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. oktobra 2013 o priznanju delov Unije kot prostih varooze čebel in o določitvi dodatnih jamstev, ki so potrebna za trgovanje znotraj Unije in uvoz za zaščito njihovega statusa brez varooze (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6599)  (1)

38

 

 

NOTRANJI AKTI IN POSLOVNIKI

 

 

2013/504/EU

 

*

Sklep Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 17. decembra 2012 o sprejetju poslovnika

41

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.