20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1369/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2013

σχετικά με στήριξη της Ένωσης για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης του 2003, και ιδίως το άρθρο 56 και το Πρωτόκολλο αριθ. 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τ το Πρωτόκολλο αριθ. 4 σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ignalina στη Λιθουανία (1), που επισυνάπτεται στην Πράξη Προσχώρησης του 2003 (το «Πρωτόκολλο αριθ. 4»), αναγνωρίζοντας το 2004 την προθυμία της Ένωσης να παράσχει τη δέουσα πρόσθετη ενωσιακή συνδρομή στις προσπάθειες, εκ μέρους της Λιθουανίας, παροπλισμού του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ignalina και προβάλλοντας την έκφραση αυτή αλληλεγγύης, η Λιθουανία δεσμεύθηκε να κλείσει τη Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ignalina πριν από το 2005, και τη Μονάδα 2 του εν λόγω σταθμού το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, στη συνέχεια δε να παροπλίσει τις Μονάδες αυτές. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της, η Λιθουανία παρόπλισε και τις δύο σχετικές Μονάδες εντός των αντίστοιχων προθεσμιών.

(2)

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει της Συνθήκης Προσχώρησης και με τη στήριξη της Ένωσης, η Λιθουανία έκλεισε τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Ignalina και σημείωσε σημαντική πρόοδο για τον παροπλισμό του. Περαιτέρω εργασίες είναι απαραίτητες ώστε να συνεχιστεί η πρόοδος στις τρέχουσες επιχειρήσεις απολύμανσης, αποξήλωσης και διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, καθώς και να επιτευχθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισμού σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο παροπλισμού, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση των εργασιών παροπλισμού θα χρειαστεί σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους.

(3)

Αναγνωρίζοντας ότι η πρόωρη παύση λειτουργίας και ο ακόλουθος παροπλισμός του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ignalina με δύο Μονάδες αντιδραστήρων ισχύος 1 500 MW, τύπου RBMK από τη Σοβιετική Ένωση, αποτελεί καινοφανές εγχείρημα και συνιστά για τη Λιθουανία έκτακτη οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη προς το μέγεθος και την οικονομική ισχύ της χώρας, στο Πρωτόκολλο αριθ. 4 αναγράφεται ότι η συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina θα συνεχισθεί απρόσκοπτα και θα επεκταθεί πέραν του 2006, για την περίοδο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών.

(4)

Η Ένωση έχει δεσμευθεί να συνδράμει τη Λιθουανία στην αντιμετώπιση της εξαιρετικής οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η διαδικασία παροπλισμού. Από την προενταξιακή περίοδο, η Λιθουανία έχει λάβει σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, κυρίως μέσω του προγράμματος Ignalina που έχει θεσπισθεί για την περίοδο 2007-2013. Η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα λήξει το 2013.

(5)

Αναγνωρίζοντας τη δέσμευση της Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 4 και μετά από το αίτημα της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας για περαιτέρω χρηματοδότηση, στην πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 «Ένας προϋπολογισμός για την Ευρώπη του 2020», προβλέπεται ποσό ύψους 700 εκατ. EUR από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την πυρηνική ασφάλεια και τον παροπλισμό. Από αυτό το ποσό, 500 εκατ. EUR σε τιμές 2011, που είναι περίπου 553 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές, προβλέπονται για ένα νέο πρόγραμμα με σκοπό την περαιτέρω στήριξη του παροπλισμού των Μονάδων 1-2 του σταθμού Bohunice V1, όπως και των Μονάδων 1-2 του σταθμού Ignalina, και των Μονάδων 1-4 του σταθμού Kozloduy, στο διάστημα από το 2014 έως το 2020.

(6)

Το ποσό των πιστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στα προγράμματα Kozloduy, Ignalina και Bohunice, καθώς και η περίοδος προγραμματισμού και η κατανομή πόρων ανάμεσα στα προγράμματα αυτά, μπορούν να επανεξεταστούν βάσει των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης αξιολόγησης.

(7)

Η στήριξη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση του παροπλισμού και να επικεντρωθεί σε μέτρα που υλοποιούν τη σταθερή διαδικασία προς μια μη αναστρέψιμη κατάσταση παροπλισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρούνται τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας, καθώς ότι τα μέτρα αυτά συνεπάγονται την ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση, ενώ η τελική ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια συνεχίζει να εμπίπτει στο οικείο κράτος μέλος. Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες μπορεί να κινηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ).

(8)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οικείων κρατών μελών δυνάμει της Συνθήκης Προσχώρησης, ειδικότερα του Πρωτοκόλλου αριθ.4..

(9)

Ο παροπλισμός του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διενεργηθεί με χρήση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση και τις τεχνικές προδιαγραφές των Μονάδων που θα κλείσουν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

(10)

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι εργασίες τις οποίες χρηματοδοτούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Ο παροπλισμός του πυρηνικού σταθμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια, και συγκεκριμένα την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ (2), τη διαχείριση αποβλήτων, και συγκεκριμένα την οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου (3) και για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα την οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και την οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(11)

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι εργασίες τις οποίες χρηματοδοτούν θα πρέπει να βασίζονται σε επικαιροποιημένο σχέδιο παροπλισμού που να καλύπτει τις δραστηριότητες παροπλισμού, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους. Το κόστος θα πρέπει να καθορισθεί σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τον υπολογισμό του κόστους παροπλισμού, όπως παραδείγματος χάριν η Διεθνής Δομή για το Κόστος Παροπλισμού που δημοσιεύουν από κοινού ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(12)

Ο αποτελεσματικός έλεγχος της εξέλιξης της διαδικασίας παροπλισμού θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την ύψιστη προστιθέμενη αξία για την Ένωση της χρηματοδότησης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αν και η τελική ευθύνη για τον παροπλισμό ανήκει στο σχετικό κράτος μέλος. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση αποτελεσματικής απόδοσης και την αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ignalina.

(13)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλο τον κύκλο δαπανών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης των διαφυγόντων κονδυλίων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή ποσών που έχουν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ποινών.

(14)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος, και ιδίως των προβλέψεων για επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για τη συνέχιση του ασφαλούς παροπλισμού, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και δύνανται, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτών τους, να επιτευχθούν καλλίτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(15)

Ορισμένα μέτρα του προγράμματος Ignalina ενδεχομένως να απαιτήσουν υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης από την Ένωση το οποίο, σε επαρκώς τεκμηριωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να φτάσει στο συνολικό ποσό της χρηματοδότησης. Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεχιστεί η πρακτική της συγχρηματοδότησης που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας και της ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά την περίοδο 2007-2013 για τις προσπάθειες παροπλισμού της Λιθουανίας, καθώς και για την προσέλκυση συγχρηματοδότησης από άλλες πηγές, κατά περίπτωση.

(16)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τη θέσπιση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και λεπτομερών διαδικασιών εφαρμογής. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(17)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 του Συμβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί (7).

(18)

Η ειδική έκθεση αριθ.16/2011 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών σταθμών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, οι συστάσεις και η απάντηση της Επιτροπής ελήφθησαν δεόντως υπόψη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πρόγραμμα, το οποίο ορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης για τα μέτρα που συνδέονται με τον παροπλισμό των Μονάδων 1 κα 2 του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ignalina στη Λιθουανία (το «πρόγραμμα Ignalina»).

Άρθρο 2

Στόχοι

1.   Ο γενικός στόχος του προγράμματος Ignalina είναι η συνδρομή προς το κράτος μέλος ώστε να πραγματοποιήσει σταθερή πρόοδο προς μη αναστρέψιμη κατάσταση στις Μονάδες 1 και 2 του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ignalina, σύμφωνα με το σχέδιο παροπλισμού του, διατηρώντας παράλληλα το ύψιστο επίπεδο ασφάλειας.

2.   Εντός της περιόδου χρηματοδότησης, οι κύριοι επιμέρους στόχοι του προγράμματος Ignalina είναι οι εξής:

α)

αφαίρεση καυσίμων από τον πυρήνα του αντιδραστήρα της Μονάδας 2 και από τις δεξαμενές καυσίμων των Μονάδων 1 και 2 του αντιδραστήρα στη μονάδα αποθήκευσης ξηρών αναλωμένων καυσίμων, μετρούμενη με τον αριθμό των εκφορτωθέντων στοιχείων καυσίμου·

β)

ασφαλής διατήρηση των μονάδων αντιδραστήρων, μετρούμενη με τον αριθμό των καταγεγραμμένων περιστατικών·

γ)

αποξήλωση των αιθουσών στροβίλων και άλλων βοηθητικών κτιρίων και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων του παροπλισμού, σύμφωνα με λεπτομερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, μετρούμενη με τον τύπο και τον αριθμό των αποξηλωθέντων βοηθητικών συστημάτων και την ποσότητα και το είδος των συσκευασμένων με ασφάλεια αποβλήτων·

3.   Το πρόγραμμα Ignalina μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις μονάδες του πυρηνικού σταθμού που βρίσκονται υπό παροπλισμό, συμπεριλαμβανομένης στήριξης σε ό,τι αφορά το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος Ignalina, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε [229 629 000] EUR ,σε τρέχουσες τιμές. Ο παρών κανονισμός ουδόλως προδικάζει τις τυχόν χρηματοδοτικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των μελλοντικών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων.

2.   Η Επιτροπή επανεξετάζει την εκτέλεση του προγράμματος και αξιολογεί την πρόοδο σε σχέση με τα ορόσημα και τις ημερομηνίες-στόχους που αναφέρονται στο άρθρο7 έως τα τέλη του 2017, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο9. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, το ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για το πρόγραμμα, καθώς και η περίοδος προγραμματισμού και η κατανομή μεταξύ των προγραμμάτων Kozloduy, Ignalina και Bohunice, όπως ορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου (8), μπορούν να επανεξετασθούν για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος από την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων και να διασφαλισθεί ότι ο προγραμματισμός και η κατανομή των πόρων βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες πληρωμών και στην ικανότητα απορρόφησης.

3.   Τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραμμα Ignalina μπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες για δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης,, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα, είναι δυνατόν να καλυφθούν δαπάνες σχετικά με μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, στο βαθμό που συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και έξοδα που συνδέονται με δίκτυα πληροφορικής τα οποία επικεντρώνονται στην επεξεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και όλα τα άλλα έξοδα τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν την Επιτροπή στο πλαίσιο διαχείρισης του προγράμματος Ignalina.

Τα κονδύλια για το πρόγραμμα Ignalina είναι επίσης δυνατόν να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που χρειάζεται για να εξασφαλισθεί η μετάβαση μεταξύ του εν λόγω προγράμματος και των μέτρων που θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006.

Άρθρο 4

Εκ των προτέρων προϋποθετότητα

1.   Ως την 1η Ιανουαρίου 2014, η Λιθουανία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση της ακόλουθης εκ των προτέρων προϋποθετότητας:

α)

Συμμόρφωση με το κεκτημένο της Συνθήκης Ευρατόμ στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2009/71/Ευρατόμ και 2011/70/Ευρατόμ ·

β)

θέσπιση, σε εθνικό πλαίσιο, ενός σχεδίου χρηματοδότησης όπου προσδιορίζονται το πλήρες κόστος και οι προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του παροπλισμού των μονάδων πυρηνικών αντιδραστήρων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

γ)

υποβολή στην Επιτροπή αναθεωρημένου και λεπτομερούς σχεδίου παροπλισμού, με λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων παροπλισμού, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγράμματος και αντίστοιχης διάρθρωσης του κόστους βάσει διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου για την εκτίμηση του κόστους παροπλισμού.

2.   Η Λιθουανία παρέχει στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση της αναφερομένης στην παράγραφο 1 εκ των προτέρων προϋποθετότητας, το αργότερο μέχρι τη στιγμή της ανάληψης των υποχρεώσεων του προϋπολογισμού το 2014.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πληροφορίες, κατά την προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2014, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Εάν υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣλΕΕ για μη συμμόρφωση με την προϋποθετότητα της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή η συμμόρφωση με την προϋποθετότητα της παραγράφου 1 στοιχείο β) ή στοιχείο γ) δεν είναι ικανοποιητική, η απόφαση για την αναστολή ολόκληρης ή μέρους της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Τέτοια απόφαση αποτυπώνεται στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2014. Το ποσό της ανασταλείσας βοήθειας καθορίζεται βάσει των κριτηρίων που παρατίθενται στις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 7.

Άρθρο 5

Τρόποι εκτέλεσης

1.   Το πρόγραμμα Ignalina εκτελείται με μία ή περισσότερες από τις μορφές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και ιδίως με τη μορφή επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων.

2.   Η Επιτροπή δύναται να αναθέσει την εκτέλεση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ignalina στους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 6

Ετήσια προγράμματα εργασίας

1.   Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κοινό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το πρόγραμμα Ignalina, προσδιορίζοντας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, του σχετικούς δείκτες απόδοσης και το χρονοδιάγραμμα χρήσης των κονδυλίων στο πλαίσιο κάθε ετήσιας οικονομικής δέσμευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

2.   Στο τέλος κάθε έτους η Επιτροπή εκπονεί έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη. Η εν λόγω έκθεση προόδου διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αποτελεί τη βάση για την έγκριση του επόμενου κοινού ετήσιου προγράμματος εργασίας.

Άρθρο 7

Λεπτομερείς διαδικασίες εκτέλεσης

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, λεπτομερείς διαδικασίες εκτέλεσης για το πρόγραμμα Ignalina, για όλη τη διάρκειά του, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις καθορίζουν επίσης με περισσότερες λεπτομέρειες, για το πρόγραμμα Ignalina, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ορόσημα, τις ημερομηνίες-στόχους, καθώς και τους αντίστοιχους δείκτες απόδοσης. Περιέχουν επίσης το αναθεωρημένο λεπτομερές σχέδιο παροπλισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου και την έγκαιρη επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (11), με στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης.

3.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και οι συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και οι συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που αναφέρονται στις εν λόγω παραγράφους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 9

Ενδιάμεση αξιολόγηση

1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων, σε σχέση με το πρόγραμμα Ignalina, ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την προστιθεμένη αξία τους για την Ένωση, προκειμένου να εκδώσει απόφαση τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Στην αξιολόγηση επίσης εξετάζεται η δυνατότητα τροποποίησης των συγκεκριμένων στόχων και των λεπτομερών διαδικασιών υλοποίησης που περιγράφονται αντίστοιχα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7.

2.   Στην ενδιάμεση αξιολόγηση συνεκτιμάται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσματα της αναφερομένης στην παράγραφο 1 αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Τελική αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή εκπονεί, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προγράμματος Ignalina, καθώς και της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων μέτρων σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο, τη χρήση των πόρων και την προστιθέμενη αξία για την Ένωση.

2.   Στην τελική αξιολόγηση συνεκτιμάται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με βάση τους δείκτες απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Επιτροπή

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Αν η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή μερικής κατάργησης, των σχετικών έργων, μέχρι το κλείσιμό τους, ή της χρηματοδότησης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1990/2006, ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης η οποία εφαρμόζεται στην εν λόγω συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις σχετικές δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. MAZURONIS


(1)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 944.

(2)  Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 18.).

(3)  Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199 της 2.8.2011, σ. 48.).

(4)  Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ,2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114).

(5)  Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1990/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 4, της πράξης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ignalina της Λιθουανίας, Πρόγραμμα Ignalina (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 10).

(8)  Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1368/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία και με την κατάργηση των κανονισμών (Ευρατόμ) αριθ. 549/2007 και (Ευρατόμ) αριθ. 647/2010 (Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας)

(9)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.).

(11)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.).