6.8.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 232/19


A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. május 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) és társai kontra Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon

(C-271. sz. ügy)

2011/C 232/32

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács)

Az alapeljárás felei

Felperesek: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasileios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra Efthimiou, Eleni Saatsaki

Alperesek: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikonomikon (közigazgatási, decentralizációs és belügyminiszter; közlekedési és hírközlési miniszter; gazdasági és pénzügyminiszter)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontjával összefüggésben értelmezett 2. cikke értelmében, valamint az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti elfogadható igazolási eljárásról szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze AMC M.B.102. c) pontjának 1. alpontja alapján (1.1–1.4., 1.6. és 1.7. pont) a rendelet végrehajtására szolgáló további intézkedések elfogadása során a nemzeti jogalkotó feloszthatja-e a légi járművekre vonatkozó — a légi alkalmasság területén hatályos követelményeknek való megfelelésük megállapítására irányuló — felügyeleti tevékenységet több felügyelői kategóriára/szakosított feladatra, amelyek mindegyike kizárólag a légi járművek légi alkalmasságának valamely meghatározott szektorra vonatkozó ellenőrzése tekintetében rendelkezik hatáskörrel? Különösen összhangban van-e a 2042/2003 rendelettel a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti szabályozás, amely rendelkezik a légi alkalmassági felügyelőkről (Airworthiness and Avionics Inspectors), a légiközlekedési műveletekkel foglalkozó felügyelőkről (Flight Operations Inspectors), az utaskabin-biztonsággal foglalkozó felügyelőkről (Cabin Safety Inspectors) és az egyetemi oklevelekkel és engedélyekkel foglalkozó felügyelőkről(Licensing Inspectors)?

2.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontja szerinti rendelkezést úgy kell-e értelmezni, hogy a légi járművek légi alkalmasságának biztosítására irányuló valamennyi terület tekintetében ötéves tapasztalattal kell rendelkeznie a személyzet azon tagjának, akit egyetlen meghatározott szektorra vonatkozóan bíztak meg a légi járművek légi alkalmassági felügyeletéhez kapcsolódó feladatok elvégzésével, vagy elegendő, ha az ötéves tapasztalat azon meghatározott feladatok tekintetében áll fenn, amelyek elvégzésével megbízták, és amelyek megszerzett szakképesítésének megfelelnek?

3.

Amennyiben a kérdésre adott válasz az, hogy elegendő, ha a felügyelettel foglalkozó személyek ötéves tapasztalata azon meghatározott feladatok tekintetében áll fenn, amelyek elvégzésével megbízták, úgy a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti szabályozás, amelynek értelmében a repülési műszerek felügyeletéért és ellenőrzéséért, illetve a karbantartó szervezetek, valamint a légijármű-üzemeltetők jóváhagyásáért felelős légi alkalmassági felügyelőknek (Airworthiness and Avionics Inspectors) az ICAO 9860. sz. dok. kézikönyvben foglalt iránymutatásokkal összhangban legalább ötéves légijármű-karbantartó üzemben szerzett tapasztalattal kell rendelkezniük, és e járművek karbantartását kellett korábban végezniük, megfelel-e a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontja szerinti rendelkezés követelményeinek, amely rendelkezés szerint a felügyelettel foglalkozó személyeknek „legalább ötéves tapasztalattal kell rendelkezniük a légi alkalmasság fenntartása terén”?

4.

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2042/2003 rendelettel összhangban van-e a jelen ügyben szereplőhöz hasonló azon nemzeti rendelkezés, amely a szóban forgó rendelet 66. része (III. melléklet) szerinti légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személyeket azonosan kezeli a légiközlekedési ágazatban felsőoktatási oklevéllel rendelkezőkkel, mivel előírja, hogy e személyek mindkét kategóriájának rendelkeznie kell légijármű-karbantartó üzemben szerzett tapasztalattal ahhoz, hogy légi alkalmassági felügyelőnek minősülhessenek?

5.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 1. alpontjával összhangban — továbbá az EASA-nak a 2042/2003 rendelet szerinti elfogadható igazolási eljárásról szóló, 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze MAC M.B.102. c) pontja 1. alpontjának 1.4. és 1.5. pontjára is figyelemmel — a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett ötéves tapasztalatba beleszámít-e az egyetemi oklevél megszerzéséhez szükséges képzés során adott esetben megszerzett gyakorlati tapasztalat, vagy kizárólag az ezen a területen a tanulmányok befejezését és a vonatkozó oklevél megszerzését követően szerzett tapasztalat számít a tanulmányoktól függetlenül?

6.

A 2042/2003 rendelet ugyanezen rendelkezése értelmében továbbá a légi alkalmasság fenntartása terén szerzett ötéves tapasztalatnak számít-e a légi járművek légi alkalmassági vizsgálatával összefüggő feladatok esetleges ellátásával korábban és a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett tapasztalat is?

7.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 2. alpontja értelmében a 66. rész (a 2042/2003 rendelet III. melléklete) szerinti légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személynek első alkalommal való felügyelővé választása érdekében szükséges-e, hogy a kiválasztása előtt a légi alkalmasság biztosítása terén kiegészítő képzésen vegyen részt vagy elegendő, ha első kiválasztását követően, de felügyelői feladatainak megkezdését megelőzően végzi el a szóban forgó képzést?

8.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 3. alpontja értelmében, amely előírja, hogy a felügyelő személynek „hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel” kell rendelkeznie, tekinthető-e úgy, hogy ilyen képesítésnek minősül a nemzeti jogalkotó által létrehozott azon képzési rendszer, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: i. a képzésre azt követően kerül sor, hogy a felügyelőknek a kizárólag a képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványokon alapuló első kiválasztása megtörtént; ii. a képzés nem változik a felügyelőnek kiválasztott személyeknek a képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványai szerint; és iii. ebben a képzési rendszerben a képzés befejezését követően a hallgatók vonatkozásában nincs előírva semmilyen értékelési eljárás és szempont, valamint a megfelelő ismeretekkel való rendelkezés megállapítására szolgáló záróvizsga?

9.

A 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontja értelmében, amely előírja, hogy a légi alkalmassági felügyelőnek „megfelelő beosztással és a vonatkozó felelősségi körrel” kell rendelkeznie, azt jelenti-e, hogy ez a pozíció olyan képesítést alkot, amellyel a felügyelővé minősítéshez az adott személynek rendelkeznie kell abban az értelemben, hogy korábbi tevékenysége során magas beosztást kell betöltenie vagy a 2042/2003 rendelet hivatkozott rendelkezését az EASA 2005. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze AMC M.B.902. b) pontjának 3. alpontjára is figyelemmel úgy kell-e értelmezni, hogy valamely személynek a felügyelőként való, első alkalommal történő kiválasztását követően az utóbbi részére a légi járművek légi alkalmassága felülvizsgálatának elvégzésére hatáskörrel rendelkező hatóságnál olyan beosztást kell biztosítani, amely az e hatóság nevében való aláírásra jogosít?

10.

Amennyiben a rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a fent kifejtett második értelemben kell érteni, ennek alapján tekinthető-e úgy, hogy a rendelet szerinti követelményeknek megfelel az a nemzeti jogi szabályozás, amely előírja, hogy a felügyelővé minősítésre az elméleti és gyakorlati képzés elvégzését követően kerülhet sor, amely időponttól kezdődően a felügyelő jogosult a légi járművek légi alkalmassága felülvizsgálatának elvégzésére oly módon, hogy a felülvizsgálatra vonatkozó dokumentumokat önállóan írja alá, eljárása pedig köti az illetékes hatóságot?

11.

Ezen túlmenően abban az esetben, ha a 2042/2003 rendelet I. melléklete B. szakasza I. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontját a fent kifejtett két lehetséges értelmezés közül az első értelemben kell érteni, összhangban van-e azzal a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely pusztán előnyben részesíti a légi alkalmassági felügyelő személyének kiválasztásánál „a korábbi előléptetést, illetve a légijármű-karbantartó üzemben viselt felelősségi kört”?

12.

A 2042/2003 rendelet értelmében, amely nem szabályozza azt, hogy aki a rendelet hatálybalépését megelőzően végezte a légi járművek légi alkalmassága felügyelők által lefolytatandó ellenőrzését, jogosult-e — és ha igen, milyen feltételek mellett — e tevékenység folytatására a szóban forgó rendelet hatálybalépését követően, a nemzeti jogalkotó köteles-e előírni, hogy aki e tevékenységet a szóban forgó rendelet hatálybalépése időpontjában (vagy — adott esetben — korábban) gyakorolta, automatikusan jogosult felügyelővé minősítésre anélkül, hogy előzetes kiválasztási és értékelési eljárásnak vetnék alá vagy a 2042/2003 rendeletet — amelynek célja a légijármű-üzemeltetők biztonságának javítása, és nem a légi járművek légi alkalmassági felülvizsgálatának elvégzésére hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságoknál dolgozó személyek szakmai jogainak megállapítása —, úgy kell-e értelmezni, hogy az a tagállamok számára lehetőséget biztosít arra, hogy — ha azt szükségesnek tartják — a légi járművek légi alkalmassági felülvizsgálata tekintetében továbbra is felügyelőként foglalkoztassák azokat a személyeket, akik e tevékenységet a szóban forgó rendelet hatálybalépése előtt végezték, és minderre annak ellenére kerülhet sor, hogy ezek a személyek nem rendelkeznek a szóban forgó rendeletben — az EASA 2003. november 28-i 2003/19/RM. sz. határozata I. melléklete B. szakasza A. alrésze M.B.902. b) pontjának 4. alpontjában e tekintetben előírtakra is figyelemmel — előírt képesítésekkel?

13.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a 2042/2003 rendelet értelmében a tagállamok kiválasztási eljárás lefolytatása nélkül kötelesek ismételten és automatikusan felügyelővé minősíteni azokat a személyeket, akik a szóban forgó rendelet hatálybalépését megelőzően ezt a tevékenységet végezték, összhangban van-e a rendelettel a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés, amely előírja, hogy az ismételt felügyelővé minősítéshez e személyeknek a felügyelői tevékenységet nem a szóban forgó rendelet hatálybalépése időpontjában, hanem a szóban forgó nemzeti rendelkezés hatálybalépését követően kell ténylegesen végezniük?