29.2.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 60/12


Utbildning i EU:s konkurrensrätt för nationella domare och rättsligt samarbete mellan nationella domare

2012/C 60/07

En ny inbjudan att lämna förslag till utbildning i EU: s konkurrensrätt för nationella domare och rättsligt samarbete mellan nationella domare är offentliggjord i:

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html

Tidsfristen för att lämna in förslag: 17 april 2012.