2.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 295/15


Rettens dom af 18. juni 2019 — European Food m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-624/15, T-694/15 og T-704/15) (1)

(Statsstøtte - afgørelse fra en voldgiftsret, som er oprettet under Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvisters (CIRDI) auspicier - udbetaling af erstatning, inkl. renter, til visse erhvervsdrivende - afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt - Kommissionens kompetence)

(2019/C 295/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere i sag T-624/15: European Food SA (Drăgănești, Rumænien), Starmill SRL (Drăgănești), Multipack SRL (Drăgănești) og Scandic Distilleries SA (Oradea, Rumænien) (ved advokaterne K. Struckmann, G. Forwood og A. Kadri)

Sagsøger i sag T-694/15: Ioan Micula, (Oradea, Rumænien) (ved advokaterne K. Struckmann, G. Forwood og A. Kadri)

Sagsøgere i sag T-704/15: Viorel Micula (Oradea), European Drinks SA (Ștei, Rumænien), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumænien), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea) og West Leasing International SRL (Păntășești, Rumænien) (først ved advokaterne J. Derenne og D. Vallindas, barrister A. Dashwood og solicitor V. Korom, derefter ved J. Derenne, D. Vallindas og A. Dashwood)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved P.-J. Loewenthal og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Kongeriget Spanien (ved S. Centeno Huerta og A. Rubio González, som befuldmægtigede) og Ungarn (først ved M. Fehér, G. Koós og M. Bóra, derefter ved M. Fehér og G. Koós, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Tre søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30. marts 2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) gennemført af Rumænien — Voldgiftskendelse i Micula mod Rumænien af 11. december 2013 (EUT 2015, L 232, s. 43).

Konklusion

1)

Sag T-624/15, T-694/15 og T-704/15 forenes med henblik på dommen.

2)

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/1470 af 30. marts 2015 om statsstøtte SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) gennemført af Rumænien — Voldgiftskendelse i Micula mod Rumænien af 11. december 2013 annulleres.

3)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan og Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL og West Leasing International SRL afholdte omkostninger.

4)

Kongeriget Spanien og Ungarn betaler hver deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 16 af 18.1.2016.