9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/5


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 193/2012

(2012. gada 8. marts),

ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 560/2005 (2005. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā (1), un jo īpaši tās 11.a panta 2. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 12. aprīlī pieņēma Regulu (EK) Nr. 560/2005.

(2)

Pamatojoties uz to personu un vienību saraksta pārskatīšanu, kam piemēro Regulā (EK) Nr. 560/2005 paredzētos ierobežojošos pasākumus, Padome uzskata, ka vairs nav pamata dažas personas paturēt minētajā sarakstā.

(3)

Turklāt būtu jāatjaunina informācija par personu, kas iekļauta minētās regulas I pielikuma sarakstā, un par personām, kas iekļautas minētās regulas IA pielikuma sarakstā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 560/2005 I pielikumā ierakstu par

Désiré Tagro

aizstāj ar ierakstu šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 560/2005 IA pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BØDSKOV


(1)  OV L 95, 14.4.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minētais ieraksts

Désiré TAGRO : pase Nr: PD-AE 065FH08. Dzimšanas datums: 1959. gada 27. janvāris. Dzimšanas vieta: Issia, Kotdivuāra. Miris 2011. gada 12. aprīlīAbidjan.

Ģenerālsekretārs GBAGBO kunga tā dēvētajā “prezidenta kancelejā”, piedalījās nelikumīgajā GBAGBO kunga valdībā; lika šķēršļus miera un izlīguma procesam; atteicās atzīt prezidenta vēlēšanu rezultātus; piedalījās sabiedrisko kustību vardarbīgā apspiešanā. ANO norādes datums: 30.3.2011. (Eiropas Savienības norādes datums: 22.12.2010.).”


II PIELIKUMS

“IA PIELIKUMS

To fizisku un juridisku personu, vienību vai struktūru saraksts, ko ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja nav iekļāvusi sarakstā un kas minētas regulas 2., 4. un 7. pantā

 

Uzvārds, vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

Personas informācija

Iekļaušanas pamatojums

1.

Kadet Bertin

Dzimis 1957. gadā Mama

Laurent Gbagbo īpašais padomnieks drošības, aizsardzības un militārā ekipējuma jautājumos un bijušais Laurent Gbagbo valdības aizsardzības ministrs.

Laurent Gbagbo brāļadēls vai māsasdēls.

Trimdā Ganā. Par viņu ir izdots starptautisks apcietināšanas orderis.

Aktīvi iesaistīts vardarbības un piespiedu pazušanas gadījumos, bruņotu grupējumu un “Jauno patriotu” (COJEP) finansēšanā un apbruņošanā.

Iesaistīts ieroču finansēšanā un tirdzniecībā un embargo apiešanā.

Bijis cieši saistīts ar rietumu militārajiem grupējumiem un bija Gbagbo starpnieks sakaros ar šiem grupējumiem. Iesaistīts LIMA force (nāves eskadrona) izveidē.

Trimdā Ganā turpina gatavot bruņotu varas atgūšanu. Pieprasa, lai nekavējoties tiktu atbrīvots Gbagbo.

Savu finansiālo līdzekļu, pazīšanās ar nelegālajiem ieroču tirgotājiem un sakaru, ko viņš joprojām uztur ar aktīviem bruņotiem grupējumiem (it īpaši Libērijā) dēļ, Kadet Bertin joprojām rada reālus draudus Kotdivuāras drošībai un stabilitātei.

2.

Oulaï Delafosse

Dzimis 1968. gada 28. oktobrī

Bijušais Toulepleu prefekta vietnieks. Rietumu patriotiskās pretošanās savienības (Union patriotique de résistance du Grand Ouest – UPRGO) vadītājs.

Kā militāra grupējuma vadītājs iesaistījās vardarbībā un noziegumos, it īpaši Toulepleu zonā.

Saņem pavēles tieši no Kadet Bertin un pēcvēlēšanu krīzes laikā ļoti aktīvi iesaistījās Libērijas algotņu vervēšanā un nelegālā ieroču tirdzniecībā no Libērijas. Viņa spēki vadīja teroru visā pēcvēlēšanu krīzes periodā, iznīcinot simtiem Kotdivuāras ziemeļu iedzīvotāju.

Savu ekstrēmo politisko uzskatu, tuvo sakaru ar Kadet Bertin un ciešās saiknes, ko viņš uztur ar Libērijas algotņiem, dēļ joprojām apdraud valsts stabilitāti.

3.

Pastor Gammi

 

2004. gadā izveidotās Kotdivuāras Rietumu atbrīvošanas kustības (Mouvement Ivoirien pour la Libération de l’Ouest – MILOCI) vadītājs. Būdams Gbagbo atbalstītāju militārā grupējuma MILOCI vadītājs, bija iesaistīts daudzos slaktiņos un vardarbībā.

Aizbēdzis uz Ganu (iespējams, ir Takoradi). Par viņu ir izdots starptautisks apcietināšanas orderis.

Trimdā pievienojies Kotdivuāras atbrīvošanas starptautiskajai koalīcijai (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire – CILCI), kas atbalsta bruņotu pretestību, lai Gbagbo atgrieztos pie varas.

4.

Marcel Gossio

Dzimis 1951. gada 18. februārīAdjamé.

Pases numurs: 08AA14345 (derīga līdz 2013. gada 6. oktobrim)

Aizbēdzis no Kotdivuāras. Par viņu ir izdots starptautisks apcietināšanas orderis.

Iesaistīts publisku līdzekļu nelikumīgā piesavināšanā un bruņotu grupējumu finansēšanā un apbruņošanā.

Būtiska persona Gbagbo klana un militāru grupējumu finansēšanā. Viņam ir arī būtiska loma nelikumīgā ieroču tirdzniecībā.

Nelikumīgi piesavināto līdzekļu daudzums un zināšanas par nelegālajiem ieroču tīkliem norāda, ka viņš joprojām apdraud Kotdivuāras drošību un stabilitāti.

5.

Justin Koné Katina

 

Aizbēdzis uz Ganu. Par viņu ir izdots starptautisks apcietināsanas orderis.

Iesaistīts Rietumāfrikas Valstu Centrālās bankas (BCEAO) bruņotā laupīšanā.

Savā trimdas zemē joprojām uzskata sevi par Gbagbo pārstāvi. Savā 2011. gada 12. decembra paziņojumā presei pauda nostāju, ka Ouattara nav uzvarējis vēlēšanās, un apgalvoja, ka jaunais režīms ir nelikumīgs. Aicina uz pretestību un uzskata, ka Gbagbo atgriezīsies pie varas.

6.

Ahoua Don Mello

Dzimis 1958. gada 23. jūnijāBongouanou.

Pases numurs: PD-AE/044GN02 (derīga līdz 2013. gada 23. februārim)

Laurent Gbagbo pārstāvis. Bijušais infrastruktūras un atjaunošanas ministrs nelikumīgajā valdībā.

Trimdā Ganā. Par viņu ir izdots starptautisks apcietināšanas orderis.

Būdams trimdā, turpina deklarēt, ka prezidents Ouattara ievēlēts negodīgi, un neatzīst viņa varu. Noraidīja Kotdivuāras valdības aicinājumu uz izlīgumu un presē regulāri aicina uz sacelšanos, dodas “mobilizācijas” braucienos pa bēgļu nometnēm Ganā.

2011. gada decembrī paziņoja, ka Kotdivuāra ir “aplenkta cilšu valsts” un ka “Ouattara režīma dienas” ir “skaitītas”.

7.

Moussa Touré Zéguen

Dzimis 1944. gada 9. septembrī.

Vecā pase: AE/46CR05

Patriotu grupējuma miera nodrošināšanai (Groupement des Patriotes pour la Paix – GPP) vadītājs.

Starptautiskās koalīcijas Kotdivuāras atbrīvošanai (Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d’Ivoire – CILCI) dibinātājs.

2002. gadā kļuvis par bruņota grupējuma vadītāju un kopš 2003. gada vada Patriotu grupējumu miera nodrošināšanai (GPP). Viņa vadībā GPP kļūst par Gbagbo bruņoto grupējumu Abidjan un valsts dienvidos.

Līdz ar GPP ir atbildīgs par daudziem vardarbības gadījumiem, kas vērsti galvenokārt pret valsts ziemeļu daļas iedzīvotājiem un bijušā režīma pretiniekiem.

Personīgi iesaistīts pēcvēlēšanu vardarbībā (it īpaši Abobo un Adjamé rajonos).

Trimdā Accra Touré Zéguen nodibināja Starptautisko koalīciju Kotdivuāras atbrīvošanai, kuras mērķis ir atjaunot Gbagbo varu.

No savas trimdas mītnes zemes nācis klajā ar daudziem kareivīgiem paziņojumiem (piemēram, 2011. gada 9. decembra preses konferencē) un turpina palikt konflikta un bruņota revanša pozīcijās. Kotdivuāru Ouattara vadībā uzskata par nelikumīgu un “rekolonizētu” un ir izplatījis “aicinājumu Kotdivuāras iedzīvotājus padzīt krāpniekus” (Jeune Afrique, 2011. gada jūlijs).

Raksta interneta dienasgrāmatu, kurā aicina Kotdivuāras iedzīvotājus vardarbīgi sacelties pret Ouattara.”