18/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

287


32012R0193


L 071/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.03.2012.


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 193/2012

od 8. ožujka 2012.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 560/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 560/2005 od 12. travnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Côte d’Ivoireu (1), a posebno njezin članak 11.a stavke 2. i 5.,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. travnja 2005. donijelo Uredbu (EZ) br. 560/2005.

(2)

Na temelju preispitivanja popisa osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene u Uredbi (EZ) br. 560/2005, Vijeće smatra da više nema razloga za zadržavanje određenih osoba na tom popisu.

(3)

Nadalje, informacije o osobi na popisu u Prilogu I. i o osobama na popisu u Prilogu I.A toj Uredbi treba ažurirati,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 560/2005 unos za sljedeću osobu:

 

Désiré Tagro

zamjenjuje se unosom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog I.A Uredbi (EZ) br. 560/2005 zamjenjuje se tekstom određenim u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 2012.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BØDSKOV


(1)  SL L 95, 14.4.2005., str. 1.


PRILOG I.

Unos iz članka 1.

„Désiré TAGRO. Broj putovnice: PD — AE 065FH08. Datum rođenja: 27. siječnja 1959. Mjesto rođenja: Issia, Côte d’Ivoire. Preminuo 12. travnja 2011. u Abidjanu.

Glavni tajnik u takozvanom ‚predsjedništvu’ g. GBAGBOA: sudjelovanje u nezakonitoj vladi g. GBAGBOA, sprečavanje procesa uspostave mira i postizanja pomirenja, odbijanje rezultata predsjedničkih izbora, sudjelovanje u nasilnoj represiji protiv narodnih pokreta. Datum uvrštenja na popis UN-a: 30.3.2011. (Uvrštenje na popis Europske unije: 22.12.2010.).”


PRILOG II.

„PRILOG I.A

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koje Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije UN-a nisu uvrstili na taj popis iz članaka 2., 4. i 7.

 

Ime (i bilo kakav alias)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje na popis

1.

Kadet Bertin

Rođen 1957. u mjestu Mama

Poseban savjetnik Laurenta Gbagboa za sigurnost, obranu i vojnu opremu i nekadašnji Gbagboov ministar obrane.

Nećak Laurenta Gbagboa.

U izgnanstvu u Gani. Za njim je raspisan međunarodni uhidbeni nalog.

Aktivno je sudjelovao u mučenju i prisilnim nestancima te u financiranju i naoružavanju milicije i ‚Mladih domoljuba’ (COJEP).

Umiješan u financiranje i nezakonitu trgovinu oružjem te izbjegavanje embarga.

Bio je blizak zapadnoj miliciji i bio je Gbagboova osoba za vezu s tim skupinama. Sudjelovao u osnivanje odreda smrti ‚sila Lime’.

Tijekom izgnanstva u Gani nastavio je planirati načine za nasilni povratak na vlast. Zahtijeva da se Gbagboa odmah oslobodi.

Zbog njegovih financijskih izvora, poznavanja ilegalnih trgovaca oružjem i stalnih veza s aktivnim milicijskim skupinama, posebno u Liberiji, Kadet Bertin predstavlja realnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti Côte d’Ivoirea.

2.

Oulaï Delafosse

Rođen 28. listopada 1968.

Bivši zamjenik prefekta Toulepleua.

Vođa Domoljubne unije otpora Velikog zapada. Kao vođa milicije, sudjelovao je u nasilju i zločinima, posebno u području Toulepleua.

Primao je naloge izravno od Kadeta Bertina i bio je vrlo aktivan u novačenju liberijskih plaćenika te u nezakonitoj trgovini oružjem iz Liberije tijekom krize nakon izbora. Njegove su postrojbe provodile teror tijekom čitavog razdoblja krize nakon izbora, ubijajući stotine ljudi iz sjevernog Côte d’Ivoirea.

Zbog političkog ekstremizma, bliskosti s Kadetom Bertinom i snažnih veza koje je održavao s liberijskim plaćenicima, i dalje predstavlja opasnost za stabilnost zemlje.

3.

Pastor Gammi

 

Vođa pokreta Côte d’Ivoire za oslobođenje zapada (MILOCI), osnovanog 2004. Kao vođa MILOCI milicije koja podupire Gbagboa bio je umiješan u mnoge masakre i brutalnosti.

Pobjegao je u Ganu (vjerojatno se nalazi u Takoradiju). Za njim je raspisan međunarodni uhidbeni nalog.

Otkad je u izgnanstvu, pridružio se Međunarodnoj koaliciji za oslobođenje Côte d’Ivoire (CILCI) koja zagovara uporabu oružanog otpora za povratak Gbagboa na vlast.

4.

Marcel Gossio

Rođen 18. veljače 1951. u Adjaméu

Broj putovnice: 08AA14345 (vrijedi do 6. listopada 2013.)

Pobjegao je iz Côte d’Ivoirea. Za njim je raspisan međunarodni uhidbeni nalog.

Umiješan je u zlouporabu javnih financijskih sredstava te u financiranje i naoružavanje milicije.

Ključna osoba u financiranju Gbagboovog klana i milicije. Također središnja osoba u nezakonitoj trgovini oružjem.

Zbog znatnih količina novca koje je zloupotrijebio i poznavanja mreža nezakonite trgovine oružjem i dalje je prijetnja sigurnosti i stabilnosti Côte d’Ivoirea.

5.

Justin Koné Katina

 

Pobjegao je u Ganu. Za njim je raspisan međunarodni uhidbeni nalog.

Umiješan u oružanu pljačku Središnje banke država Zapadne Afrike (BCEAO).

U izgnanstvu se još uvijek predstavlja kao Gbagboov glasnogovornik. U priopćenju za medije od 12. prosinca 2011. tvrdio je da Ouattara nikada nije pobijedio na izborima i da je novi režim nezakonit. Poziva na otpor i vjeruje da će se Gbagbo vratiti na vlast.

6.

Ahoua Don Mello

Rođen 23. lipnja 1958. u mjestu Bongouanou.

Broj putovnice: PD-AE/044GN02 (vrijedi do 23. veljače 2013.)

Glasnogovornik Laurenta Gbagboa. Bivši ministar za infrastrukturu i komunalno uređenje u nezakonitoj vladi.

U izgnanstvu u Gani. Za njim je raspisan međunarodni uhidbeni nalog.

U izgnanstvu je stalno tvrdio da je izbor predsjednika Quattare bio prijevara i ne priznaje njegovu vlast. Odbio je odgovoriti na poziv vlade Côte d’Ivoirea na pomirenje te je redovno u tisku pozivao na ustanke te provodio ‚mobilizacijske’ posjete u izbjegličkim kampovima u Gani.

U prosincu 2011. izjavio je da je Côte d’Ivoire ‚plemenska država pod opsadom’ i da su ‚dani Ouattarinog režima odbrojani’.

7.

Moussa Touré Zéguen

Rođen 9. rujna 1944.

Stara putovnica: AE/46CR05

Vođa Skupine domoljuba za mir (GPP).

Osnivač ‚Međunarodne koalicije za oslobođenje Côte d’Ivoirea’ (CILCI).

Postao je vođa milicije 2002., a vodi GPP od 2003. Pod njegovim je zapovjedništvom GPP postao oružano krilo Gbagboa u Abidjanu i na jugu zemlje.

Odgovoran, zajedno s GPP-om, za brojna nasilja, uglavnom protiv stanovništva sa sjevera zemlje i protivnika bivšeg režima.

Osobno je umiješan u nasilje poslije izbora (posebno u okruzima Abobo i Adjamé).

U izgnanstvu u Accri Touré Zéguen osnovao je ‚Međunarodnu koaliciju za oslobođenje Côte d’Ivoirea’ čiji je cilj povratak Gbagboa na vlast.

U izgnanstvu neprestano daje gorljive izjave (na primjer, na konferenciji za tisak 9. prosinca 2011.), održavajući atmosferu sukoba i oružane osvete. Côte d’Ivoire pod Ouattarom smatra nezakonitim i ‚rekoloniziranim’ te je izdao ‚poziv stanovnicima Côte d’Ivoirea da istjeraju samozvance’ (Jeune Afrique, srpanj 2011.).

Vodi blog u kojem poziva na nasilan ustanak stanovnika Côte d’Ivoirea protiv Ouattare.”