21.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 118/23


Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2012 — Comisia/Liotti

(Cauza T-167/09 P) (1)

(Recurs - Funcție publică - Funcționari - Evaluare - Raport asupra evoluției carierei - Exercițiul de evaluare 2006 - Dispoziții generale de aplicare - Aplicare coerentă și concertată a normelor de evaluare)

2012/C 118/37

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și K. Herrmann, agenți)

Cealaltă parte în proces: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Obiectul

Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (Camera întâi) din 17 februarie 2009, Liotti/Comisia (F-38/08, nepublicată încă în Repertoriu), având ca obiect anularea acestei hotărâri

Dispozitivul

1.

Respinge recursul.

2.

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de domnul Amerigo Liotti în cadrul prezentei proceduri.


(1)  JO C 167, 18.7.2009.